losy absolwentów

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana na WGGiOŚ nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie informatyka.

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów 2014 opracowane przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (http://absolwenci.nauka.gov.pl/):

Kierunek Informatyka Stosowana WGGiOŚ prezentuje się tak (źródło):

 • Czas poszukiwania pracy przez absolwentów Informatyki Stosowanej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:
  • 40% pracujących absolwentów szukało pierwszej pracy 0 miesięcy,
  • 20% pracujących absolwentów szukało pierwszej pracy do 1 miesiąca,
  • 20% pracujących absolwentów szukało pierwszej pracy od 1 do 3 miesięcy,
  • 20% pracujących absolwentów szukało pierwszej pracy powyżej 3 miesięcy,
 • Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie bycia bezrobotnym- 0%
 • Średnie miesięczne wynagrodzenie osób pracujących (w zł) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015- 4371.75

Kierunek Informatyka Stosowana WGGiOŚ na tle innych kierunków AGH: http://absolwenci.nauka.gov.pl/reports/AGHSSK_2st_3853.pdf

Inne statystyki przygotowane przez Centrum Karier AGH:

 • Zgodność pracy z wykształceniem 100% (źródło 2012, 2015, 2016)
 • Zatrudnienie i działalność gospodarcza 100% (źródło 2016); 94.1% (źródło 2015)
 • Nie poszukiwali pracy – inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy 36.8% (źródło 2016); 37.5% (źródło 2015)

Standardowy ranking Centrum Karier AGH zawiera zestawienie wszystkich wydziałów na AGH oraz najlepszych kierunków. Należy podkreślić, że nasz kierunek INFORMATYKA STOSOWANA WGGiOŚ został wyróżniony obecnością w tych rankingach.