losy absolwentów

Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana na WGGiOŚ nie mają problemu ze znalezieniem pracy w zawodzie informatyka.

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów 2015 opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (http://ela.nauka.gov.pl/):

Kierunek Informatyka Stosowana WGGiOŚ prezentuje się tak (źródło):

  • 83.3% absolwentów szukało pierwszej pracy na umowę o pracę przez 0 mies.
  • średnie miesięczne wynagrodzenie – 5695.52

Kierunek Informatyka Stosowana WGGiOŚ na tle innych kierunków AGH: http://absolwenci.nauka.gov.pl/reports/AGHSSK_2st_3853.pdf

Inne statystyki przygotowane przez Centrum Karier AGH (niestety większość źródeł przestała być udostępniana na stronie CK AGH)

  • Zgodność pracy z wykształceniem 100% (źródło 2012, 2015, 2016)
  • Zatrudnienie i działalność gospodarcza 100% (źródło 2016); 94.1% (źródło 2015)
  • Nie poszukiwali pracy – inicjatywa zatrudnienia ze strony pracodawcy 36.8% (źródło 2016); 37.5% (źródło 2015)

Standardowy ranking Centrum Karier AGH zawiera zestawienie wszystkich wydziałów na AGH oraz najlepszych kierunków. Należy podkreślić, że nasz kierunek INFORMATYKA STOSOWANA WGGiOŚ został wyróżniony obecnością w tych rankingach.