program studiów

Najnowszy program studiów I-go stopnia
(obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016)

 

Nazwa modułu
Semestr 1
Fizyka
Fizyka I
Matematyka
Analiza matematyczna
Algebra liniowa
Pozatechniczne
Wychowanie fizyczne 1
Pozostałe podstawowe
Geologia podstawowa
Chemia
Wstęp do informatyki
Semestr 2
Fizyka
Fizyka II
Matematyka
Równania różniczkowe
Logika i matematyka dyskretna
Pozatechniczne
Wychowanie fizyczne 2
Aspekty ekonomiczno-prawne w informatyce
Pozostałe podstawowe
Algorytmy i struktury danych
Techniki internetowe
Geofizyka I
System Unix
Blok obieralny (przedmioty humanistyczne) I stopien
Religie świata : człowiek a sacrum
 Podstawy negocjacji
Wiedza o nauce
Semestr 3
Fizyka
Fizyka współczesna
Język obcy
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 1/4
Matematyka
Statystyka Matematyczna
Pozostałe podstawowe
Podstawy elektroniki i miernictwa
Programowanie proceduralne
Teledetekcja z elementami fotogrametrii
Blok obieralny, III semestr Informatyka Stosowana
Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.
Moduł 1A, III semestr Informatyka Stosowana
Przestrzeń ekologiczna i rozwój zrównoważony
Geologia podstawowa II
Moduł 1B, III semestr Informatyka Stosowana
Zagrożenia naturalne
Geofizyka II
Semestr 4
Język obcy
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 2/4
Pozatechniczne
Wychowanie fizyczne (ostatni semestr)
Pozostałe podstawowe
Sieci komputerowe
Systemy Operacyjne
Programowanie obiektowe
Elektronika cyfrowa i architektura komputerów
Metody numeryczne
Komputerowe wspomaganie projektowania
Semestr 5
Język obcy
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 3/4
Pozostałe podstawowe  
Bazy danych I
Geometria i grafika komputerowa
Komputerowe systemy pomiarowe
Teoria sygnałów
Blok obieralny, V semestr Informatyka Stosowana
Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.
Moduł 2A, V semestr Informatyka Stosowana
Programowanie obiektowe II
Programowanie w języku Python
Programowanie w systemie Linux
Zaawansowane programowanie PHP
Moduł 2B, V semestr Informatyka Stosowana
Elementy teledetekcji i GIS
Satelitarna Interferometria Radarowa
Podstawy systemów modelowań geodynamicznych
Podstawy geologii inżynierskiej
Semestr 6
Język obcy
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 140 godzin dla studiów inżynierskich – semestr 4/4
Pozostałe podstawowe
Analiza i przetwarzanie obrazów cyfrowych
Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe
Programowanie obiektowe w środowisku Windows
Praktyka zawodowa
Blok obieralny, VI semestr Informatyka Stosowana
Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.
Moduł 3A, VI semestr Informatyka Stosowana
Podstawy programowania aplikacji korporacyjnych
Systemy Informatyczne
Administracja Systemami Komputerowymi
Moduł 3B, VI semestr Informatyka Stosowana
Kombinatoryka dla programistów
Konfiguracja i diagnostyka sieci komputerowej
Programowanie komunikacji sieciowej
Semestr 7
Pozostałe podstawowe
Seminarium dyplomowe
Projekt inżynierski
Blok obieralny, VII semestr Informatyka Stosowana
Zasady wyboru grup/modułów: Należy wybrać jeden moduł.
Moduł 4A, VII semestr Informatyka Stosowana
Advanced Signal Processing
Analiza danych przestrzennych
Stereologia i analiza obrazu w zastosowaniach geologicznych
Grafika wektorowa SVG
Moduł 4B, VII semestr Informatyka Stosowana
Data mining
Programowanie w środowisku .NET
Technologie Komponentowe
Bazy danych przestrzennych

Syllabus

 

Program studiów II-go stopnia (2015/2016)