Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cvpl [2010/03/26 01:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~ODT~~
 +====== Grzegorz Jacek Nalepa - Curriculum Vitae ======
 +{{:​gjn-mini.jpg ​ |GJN official photo}}
 +
 +//(as of 2010.01)// {{:​en:​gjn-cv-20100130.pdf|PDF VERSION}}
 +
 +
 +===== Kontakt =====
 +
 +E-mail: <​gjn@agh.edu.pl>​
 +
 +WWW: [[http://​home.agh.edu.pl/​gjn]]
 +
 +Lokalizacja:​ budynek C3, pokój 203, [[http://​cslab.ia.agh.edu.pl|Laboratorium Informatyki]]
 +([[http://​www.biuletyn.agh.edu.pl/​pliki/​mapa_agh.pdf|zobcz mapę AGH]])
 +
 +Adres: [[http://​www.ia.agh.edu.pl|Katedra Automatyki]]\\
 +[[http://​www.agh.edu.pl|Akademia Górniczo-Hutnicza]]\\
 +Al. Mickiewicza 30, 30-059 [[http://​www.krakow.pl|Kraków]],​ Polska\\
 +tel.: 048-12-617-3856\\
 +fax.: 048-12-634-15-68
 +
 +Patrz [[badania|mój profil naukowy]].
 +
 +
 +
 +===== Doświadczenie zawodowe =====
 +  *  2005 -- do chwili obecnej -- [[http://​www.agh.edu.pl/​|Akademia Górniczo-Hutnicza]] w Krakowie: **adiunkt w [[http://​cslab.ia.agh.edu.pl|Laboratorium Informatyki]] w Katedrze Automatyki** Zajmuję się Sztuczną Inteligencją,​ inżynierią wiedzy, w tym regułowymi systemami ekspertowymi,​ inżynierią wiedzy,​bazami danych, systemami wbudowanymi i czasu rzeczywistego,​ programowaniem w językach C, Java, Prolog, bezpieczeństwem komputerowym,​ systemem Unix. Jestem wykładowcą studiów podyplomowych Inżynieria Oprogramowania i Zarządzanie Projektami Informatycznymi.
 +  * 2005 -- do chwili obecnej -- [[http://​www.pk.edu.pl|Politechnika Krakowska]]:​ **wykładowca w [[http://​www.l5.pk.edu.pl/​eng/​index2.php|Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej L-5]]** przedmiot: systemy ekspertowe.
 +  * 2004 -- do chwili obecnej -- [[http://​www.ujk.kielce.pl/​index_en.php|Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach]]: **adiunkt w Zakładzie Informatyki w Instytucie Fizyki** Uczę kompilatorów,​ bezpieczeństwa komputerowego,​ paradygmatów oprogramowania.
 +  *  1999 -- 2004 -- [[http://​www.agh.edu.pl/​en|Akademia Górniczo-Hutnicza]] w Krakowie: **asystent w [[http://​cslab.ia.agh.edu.pl|Laboratorium Informatyki]] w Katedrze Automatyki** Uczyłem: programowania,​ systemu Unix.
 +  *  2000 -- 2009 -- [[http://​www.agh.edu.pl/​en|Akademia Górniczo-Hutnicza]] w Krakowie: **administrator sieci komputerowej w Katedrze Automatyki** Zaprojektowałem i zaimplementowałem zaawansowana heterogeniczną sieć komputerową opartą na technologiach GNU/Linux, Windows2k, PostgreSQL, Apache.
 +  *  2000 -- 2003 -- [[http://​www.pk.edu.pl/​|Politechnika Krakowska]]:​ **administrator sieci komputerowej** ​
 +  *  2000 -- 2003 -- ComArch S.A., Kraków **szkoleniowiec,​ konsultant** Opracowałem kompletną ścieżkę szkoleń z systemu GNU/Linux.
 +
 +===== Doświadczenie =====
 +
 +  *  //sztuczna inteligencja//,​ //​inżynieria wiedzy//: projektowanie,​ implementacja i analiza systemów inteligentnych z bazą wiedzy, w tym regułowych systemów ekspertowych,​ metody Sieci semantycznej,​ kolektywna inteligencja
 +  *  //​administrowanie systemami//:​ GNU/Linux, BSD, Sun Solaris; RDBMS: PostgreSQL, ​ MySQL, Oracle,
 +  *  //​bezpieczeństwo komputerowe//:​ projektowanie sieci komputerowych,​ kryptograficznych mechanizmów uwierzytelniania,​
 +  *  //​technologie internetowe//: ​ XHTML/​XML/​CSS PHP, JavaScript, Apache
 +  *  //​inżynieria oprogramowania//:​ UML, analiza i projektowanie oprogramowania,​ inżynieria wymagań, projektowanie interfejsów użytkownika,​
 +  *  //​programowanie//: ​ ANSI C, C++, Prolog, Sh, Assembler, Java
 +  *  //​elektroniczny skład dokumentów//:​ TeX , LaTeX , SGML, XML,
 +
 +===== Wykształcenie =====
 +  *  2005 -- techniki testowania oprogramowania,​ szkolenie [[http://​bbjtest.com/​|BBJ Test]]
 +  *  2004 -- doktorat w dyscyplinie informatyka,​ specjalność Sztuczna Inteligencja,​ na [[http://​www.agh.edu.pl/​|AGH]] -- Rozprawa pt.: //"​Meta-Level Approach to Integrated Process of Design and Implementation of Rule-Based Systems"//​ prezentuje nowe podejście do projektowania i analizy regułowych systemów ekspertowych. Patrz: [[http://​mirella.ia.agh.edu.pl|strona projektu Mirella]]
 +  *  2000 -- szkolenie w projektowaniu aplikacji bazodanowych Oracle Developper
 +  *  1998-2005 -- ukończone studia z Filozofii, w Instytucie Filozofii na [[http://​www.uj.edu.pl/​index.en.html|Uniwersytecie Jagiellońskim]] w Krakowie
 +  *  1999 -- magister inżynier, ukończone studia na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu -- [[http://​www.agh.edu.pl|AGH]] w Krakowie
 +  *  1994/5 -- studia na kierunku informatyka w Nashville State Technical University in Nashville, TN, USA
 +  *  1994/5 -- poszerzony kurs języka angielskiego w International English Institute in Nashville, TN, USA
 +
 +
 +{{section>​badania#​nagrody&​nofooter}}
 +
 +{{section>​badania#​projekty&​nofooter}}
 +
 +===== Publikacje =====
 +  * ponad 100 artykułów,​ rozdziałów z obszaru sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy
 +  * materiały szkoleniowe z administrowania systemem GNU/Linux
 +  * ponad 20 artykułów technicznych dotyczących technologii GNU/Linux i sieci komputerowych
 +
 +Lista publikacji
 +  * wszystkie w [[http://​www.bpp.agh.edu.pl/​bpp-show.phtml?​s=b1&​aut=3663|systemie AGH BPP]]
 +  * istotne artykuły w [[http://​dblp.uni-trier.de/​db/​indices/​a-tree/​n/​Nalepa:​Grzegorz_J=.html|serwisie DBLP]]
 +  * publikacje projektu [[http://​hekate.ia.agh.edu.pl|HeKatE]] [[https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​hekate:​bib:​hekate_bibliography|na stronie projektu]]
 +
 +
 +===== Języki obce =====
 +  *  angielski -- biegle, 12 lat nauki, 1994  Michigan Test i wynik 620 na TOEFL
 +  *  francuski -- dobrze, 5 lat nauki, matura
 +  *  niemiecki -- podstawowy, 1 rok nauki
 +  *  rosyjski ​ -- średnio, 8 lat nauki
 +  *  polski -- język ojczysty