Inżynieria oprogramowania: podejście obiektowe

Inżynieria oprogramowania obejmuje wszystkie aspekty tworzenia oprogramowania. W inżynierii oprogramowania często używa się narzędzi CASE (Computer-Aided Software Engineering), które wspomagają proces tworzenia oprogramowania. Warto zwrócić uwagę, że oprogramowanie to nie tylko sam program, ale także dokumentacja, czy dane konfiguracyjne. Można zatem rozróżnić cykl życia oprogramowania od cyklu życia samego programu.

Najpopularniejszą obecnie notacją wspierającą modelowanie i projektowanie w podejściu obiektowym jest UML (Unified Modeling Language).

Fazy cyklu życia oprogramowania

Niezależnie od stosowanego modelu cyklu życia oprogramowania każdy z nich wyróżnia pewne fazy. W tradycyjnym modelu cyklu życia można wyróżnić takie fazy, jak:

1 Faza specyfikacji wymagań

  1. Dokument URD (User Requirements Document)

2 Faza modelowania

3 Faza projektowania

4 Faza implementacji

Warto poczytać

  • Projektowanie systemów komputerowych
    Strona opisująca w bardzo przejrzysty sposób diagramy UML, język OCL i wzorce projektowe.
    Wszystko to poparte jest dużą liczbą praktycznych przykładów.

Narzędzia

Strona przygotowana przez mgr. inż. Krzysztofa Kluzę

Last modified: 2011/05/30 11:54