Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Metody reprezentacji wiedzy regułowej ARD+ i XTT+ w oparciu o język UML
Temat pracy w j. angielskim UML-based knowledge representation for XTT+ and ARD+
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest opracowanie w UML reprezentacji równoważnej do metod ARD i XTT służących do projektowania systemów regułowych. Jednym z elementów jest opracowanie modelu MOF dla ARD i XTT, oraz translacji serializacji tych modeli z języku HML do formatu XMI.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość UML i XML
Stan realizacja, Krzysztof Kluza, msc2009_umlrep
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja w języku Prolog regułowego interfejsu programistycznego dla platformy Mindstorms
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a Prolog-based API for Mindstorms NXT
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest projekt i implementacja w języku Prolog biblioteki pozwalającej na pełną kontrolę robotów mobilnych Mindstorms. Biblioteka powinna być zintegrowana z metodą XTT, pozwalającą na projektowanie regułowych systemów sterowania. Praca powinna zawierać praktyczne przykłady algorytmów sterowania robotami, opartych o XTT i powstałą bibliotekę.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu
Stan realizacja, Piotr Hołownia, msc2009_nxtapi
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja narzędzi do edycji wiedzy regułowej ARD/XTT+ na platformie Eclipse
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a ARD/XTT rule editor on the Eclipse platform
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest implementacja zestawu narzędzi do projektowania wiedzy regułowej w oparciu o metody ARD i XTT na platformie Eclipse. W ramach pracy powinna powstać odpowiednia reprezentacja modelu ARD/XTT i na tej podstawie stworzone odpowiednie narzędzia projektujące. Narzędzia powinny wspierać wizulaną jak i tekstową reprezentację XTT, pracując w trybie wtyczki Eclipse, oraz wizualnego edytora GMF.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Java
Stan realizacja, Damian Janicki, msc2009_hekateclipse
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja środowiska uruchomieniowego języka Prolog dla systemów wbudowanych
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of an Embedded Prolog Runtime
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Praca obejmuje przegląd możliwości uruchomienia środowiska Prolog na platformach wbudowanych, w szczególności opartych o procesory z rodziny ARM. W ramach pracy powinno powstać prototypowe środowisko przenośne Prologu.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i C, znajomość kompilatorów i systemów typu Unix
Stan realizacja, Konrad Rybacki, msc2009_epr
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie regułowych systemów wykrywania i prewencji wtargnięć w sieciach komputerowych
Temat pracy w j. angielskim Rule-base design of network intrusion detection and prevention systems
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Wiele współcześnie wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa w sieciach i systemach komputerowych opiera się o paradygmat programowania regułowego, przykłady to systemy firewall czy wykrywania wtargnięć. Celem pracy jest zaproponowanie zunifikowanej metody projektowania takich systemów w oparciu o metodę programowania regułowego XTT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość tematyki bezpieczeństwa
Stan realizacja, Marcin Kamiński, msc2009_secifw
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie algorytmów sterowania regułowego dla robotów mobilnych Mindstorms w oparciu o metodę ARD/XTT+
Temat pracy w j. angielskim Control algorithm design for Mindstorms robots with the ARD/XTT+ rule methods
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd regułowych algorytmów sterowania robotów mobilnych pod kątem sterowania robotami Mindstorms NXT. W ramach pracy wybrane algorytmy powinny być zaimplementowane w oparciu o metodę programowania regułowego XTT i interfejs w Prologu dla Mindstorms NXT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu
Stan wolna
Last modified: 2008/10/06 15:15