Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt prototypowego systemu Wiki przetwarzającego wiedzę w języku Prolog
Temat pracy w j. angielskim Design of a Prototype Knowledge Wiki System Based on Prolog
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest opracowanie prototypowego systemu wiki, który w przeciwieństwie do klasycznych systemów wiki nie tylko zarządza treścią, lecz również pozwala na przetwarzanie wiedzy zgromadzonej w wiki. Jako metodę reprezentacji wiedzy należy użyć faktów i reguł w języku Prolog. System ma być zintegrowany jako moduł dla systemu DokuWiki. Praca powinna zawierać scenariusze użycia rozszerzonego wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML, PHP, Prolog
Stan realizacja, Michał Kotra, msc2009_knowiki
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt integracji deklaratywnego serwera logicznego w języku Prolog
Temat pracy w j. angielskim Design and Integration of the Business Logic Server Built with Prolog
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Automatyka i Robotyka /(Inf. w SiZ)
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest zaproponowanie prototypowej implementacji serwera regułowej wiedzy biznesowej w języku Prolog. Celem pracy jest również pokazanie efektywnych metod integracji takiego serwera wiedzy z aplikacjami biznesowymi opartymi o Web i Javę.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość prolog, Java, XML
Stan realizacja, Łukasz Łysik, msc2009_mvcmodel
Last modified: 2008/10/06 15:18