Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Metody wizualnego projektowania reguł decyzyjnych dla aplikacji Sieci Semantycznej
Temat pracy w j. angielskim Visual rule design methods for Semantic Web applications
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd języków reprezentowania pojęć i faktów dla sieci semantycznej, takich jak RDF czy OWL. Języki te powalają na budowanie słowników dla reguł decyzyjnych. Kolejnym etapem jest ewaluacja dostępnych mechanizmów specyfikacji reguł, takich jak RIF, RuleML, R2ML, OWL, czy ERDF. Głównym celem pracy jest dostosowanie metody wizualnego projektowania reguł ARD/XTT do potrzeb aplikacji Sieci Semantycznej.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan realizacja, Weronika Furmańska, msc2009_semweb
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Metody analizy wiedzy regułowej XTT+ w języku Prolog
Temat pracy w j. angielskim Prolog-based XTT+ rule analysis methods
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Praca dotyczy metod formalnej analizy reguł i tablic decyzyjnych. Celem pracy jest przegląd, dostosowanie i pracowanie w języku Prolog algorytmów weryfikujących bazę wiedzy zaprojektowaną z wykorzystaniem metod ARD i XTT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu
Stan realizacja, Agata Ligęza, msc2009_xtt_analysis
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja środowiska uruchomieniowego dla regułowej reprezentacji wiedzy XTT+
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a runtime environment for the XTT+ rule representation method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W wyniku pracy powinno powstać efektywne środowisko uruchomieniowe dla wiedzy regułowej XTT, zaimplementowane w języku Prolog. Powinno ono zapewniać integrację środowisk uruchomieniowych Java i Prologu w podejściu MVC, pozwalając na projektowanie aplikacji biznesowych, oraz sterowania.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java, znajomość XML
Stan realizacja, Michał Gawędzki & Szymon Bobek, msc2009_xtteng
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie regułowych systemów wykrywania i prewencji wtargnięć w sieciach komputerowych
Temat pracy w j. angielskim Rule-bases design of network intrusion detection and prevention systems
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Wiele współcześnie wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa w sieciach i systemach komputerowych opiera się o paradygmat programowania regułowego, przykłady to systemy firewall czy wykrywania wtargnięć. Celem pracy jest zaproponowanie zunifikowanej metody projektowania takich systemów w oparciu o metodę programowania regułowego XTT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość tematyki bezpieczeństwa
Stan wolna
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie algorytmów sterowania regułowego dla robotów mobilnych Mindstorms w oparciu o metodę ARD/XTT+
Temat pracy w j. angielskim Control algorithm design for Mindstorms robots with the ARD/XTT+ rule methods
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd regułowych algorytmów sterowania robotów mobilnych pod kątem sterowania robotami Mindstorms NXT. W ramach pracy wybrane algorytmy powinny być zaimplementowane w oparciu o metodę programowania regułoego XTT i interfejs w Prologu dla Mindstorms NXT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu
Stan realizacja, Maciej Makowski, msc2009_nxtalg
Last modified: 2008/10/06 15:28