2010 MSc_drools

(PL)

  • ewaluacja pracy p. Łysika → drools, export hqed→drools, drools4
  • inne przykłady j.w.
  • wyszukanie bazy przykłądów systemów zrobionych w drools i próba modelowania w xtt →konwersja?
  • drools5? → Dflow
  • struktura sterujaca xtt a drools? → bpmn workflow?

qbs NA student.agh.edu.pl

Last modified: 2009/07/22 17:49