Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2010:msc2010_kbcade:start [2009/07/15 08:46]
gjn
dydaktyka:mgr:2010:msc2010_kbcade:start [2009/07/15 08:51] (current)
gjn
Line 17: Line 17:
     * grupy ograniczeń,​ np.: typ instalacji (1/3fazy), itp.     * grupy ograniczeń,​ np.: typ instalacji (1/3fazy), itp.
     * wymagania użytkownika     * wymagania użytkownika
 +  * perspektywy na KBC:
 +    * użytkownik końcowy (projektant inst. el.) -- używa do wspomagania projektowania
 +    * ekspert/​inżynier -- buduje i //​rozszerza//​ bazę wiedzy KBC