Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Analiza metod reprezentacji wiedzy w wybranych systemach Semantic Wiki
Temat pracy w j. angielskim Review of knowledge representation methods in selected Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest syntetyczny przegląd wybranych implementacji Semantic Wikis pod kątem użytych metod reprezentacji wiedzy. Przegląd ma być zrealizowany w oparciu o zaimplementowane dedykowane wiki tematyczne. Wynikiem przeglądu ma być porównanie wraz z propozycjami rozszerzeń istniejących systemów.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja Joanna Maderska
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt systemu wiki opartego o Prolog
Temat pracy w j. angielskim Design of a Pure Prolog Wiki
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest projekt i implementacja systemu Semantic wiki zrealizowanego wyłącznie w języku Prolog. Za platformę ma posłużyć SWI Prolog, ew. z elementami Javascript i PHP. Wiki ma udostępniać bazową funkcjonalność, oraz rozszerzone funkcje semantycznej reprezentacji i analizy wiedzy.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja Dariusz Dorota
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja rozszerzeń systemu PlWiki
Temat pracy w j. angielskim Implementation of PlWiki Enhancements
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. PlWiki jest prototypową implementacją systemu Semantic wiki opartego o rozszerzenie dla platformy DokuWiki. Celem pracy jest analiza istniejącego rozwiązania i jego rozszerzenie pod kątem reprezentacji i przetwarzania wiedzy, np. o język SPARQL.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Mirosława Ozgowicz
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja środowiska pracy grupowej oparte o wiki
Temat pracy w j. angielskim Implementation of a Wiki-based Groupware Environment
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest identyfikacja typowej funkcjonalności webowego środowiska pracy grupowej. Należy zaproponować tego typu środowisko zrealizowane o system wtyczek dla implementacji DokuWiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Tomasz Gryzio
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Sformułowanie metod ewaluacji wiedzy dla Semantic Wikis
Temat pracy w j. angielskim Knowledge Evaluation Methods for Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest przegląd wybranych zagadnień jakości wiedzy w systemach rozproszonych typu wiki. Następnie należ zaproponować procedury ewaluacji wiedzy na przykładzie wybranego systemu wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Propozycja wzbogacenia Semantic Wikis o reprezentację wiedzy regułowej
Temat pracy w j. angielskim Rule-based Knowledge in Semantic Wiki
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest zaproponowanie metod osadzenia reguł decyzyjnych pozwalających na formułowanie i przetwarzanie wiedzy. Należy przeanalizować możliwości zastosowania metody XTT2.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Paweł Bicz
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt systemu wiki wspierającego proces inżynierii oprogramowania
Temat pracy w j. angielskim Wiki-based Software Engineering System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest projekt i implementacja prototypowego systemu pracy grupowej wiki, wspierającego proces inżynierii (wytwarzania) oprogramowania. Wiki powinno między innymi wspierać etapy: inżynierii wymagań, analizy i projektu w UML.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Radosław Scheibinger
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Narzędzie wspierające oparty o ontologie proces projektowy
Temat pracy w j. angielskim Design Process Ontology CASE Tool
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest zaproponowanie narzędzia wspierającego projektowanie oprogramowania w oparciu o dedykowaną ontologię. W ramach pracy należy zaproponować odpowiednią ontologię, przeanalizować jej użycie na określonych przykładach, a anstępnie zaproponować narzędzie wspierające jej tworzenie.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd wybranych narzędzi Semantic Web w Prologu
Temat pracy w j. angielskim Semantic Web tools in Prolog overview
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd, analiza i porównanie wybranych narzędzi dla Semantic Web w języku Prolog na platformie SWI; przegląd ma być wsparty odpowiednimi przykładami użycia.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Rozszerzenia platformy PlNXT
Temat pracy w j. angielskim PlNXT Enhancements Proposal
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest rozszerzenie istniejącej platformy PlNXT pozwalającej na sterowanie robotami NXT w języku Prolog o nowe funkcje, wspierające między innymi pracę grup robotów.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość Mindstorms NXT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Błażej Biesiada
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie algorytmów sterowania regułowego dla robotów mobilnych Mindstorms w oparciu o metodę XTT2
Temat pracy w j. angielskim Control algorithm design for Mindstorms robots with the XTT2 method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd regułowych algorytmów sterowania robotów mobilnych pod kątem sterowania robotami Mindstorms NXT. W ramach pracy wybrane algorytmy powinny być zaimplementowane w oparciu o metodę programowania regułowego XTT i interfejs w Prologu dla Mindstorms NXT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość Mindstorms, podstawy programowania w Prologu
Stan wolna
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Integracja przykładów reguł dla systemu CLIPS z metodą XTT2
Temat pracy w j. angielskim CLIPS Rule Cases Integration with the XTT2 Method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych CLIPS, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł z CLIPS do XTT2 i vice versa.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Rafał Gibas
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Integracja przykładów reguł dla systemu Drools z metodą XTT2
Temat pracy w j. angielskim Drools Rule Cases Integration with the XTT2 Method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych Drools, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł z Drools do XTT2 i vice versa.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Jakub Mytnik
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd wybranych metod programowania z ograniczeniami (C(L)P)
Temat pracy w j. angielskim Overview selected of Constraint Programming Solutions
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd problematyki CP i CLP w oparciu o udostępniona literaturę. Należy przeanalizować istniejące narzędzia, takie jak CHR, CLP (Prolog). Osobnym wątkiem pracy ma być próba porównania z OCL i językiem Alloy (MIT)
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Możliwości integracji metod programowania logicznego i funkcyjnego
Temat pracy w j. angielskim Integration of constraint and functional programming
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest analiza paradygmatów programowania funkcyjnego i w logice, na przykładzie języków Haskell i Prolog. Należy porównać je z rozwiązaniami wieloparadygmatowymi, w szczególności Mercury.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu, Haskellu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja systemu inteligentnego wsparcia projektowania instalacji elektrycznych w środowisku CAD
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of an intelligent CAD system for electrical installations
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Programy typu CAD są standardowym rozwiązaniem inżynierskim wspomagającym prace architektów czy konstruktorów. Złożoność procesu projektowania i mnogość wymagań sprawiają, iż proces projektowania można znacząco usprawnić poprzez użycie metod Sztucznej Inteligencji (np. regułowe systemy ekspertowe). Celem pracy jest stworzenie specjalizowanego systemu inteligentnego wsparcia projektowania w środowisku CAD, na przykładzie projektowania instalacji elektrycznych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość środowiska CAD, metod Sieci semantycznej, podstawy programowania w Prologu, Java/C#
Stan rezerwacja: Michał Lesiak
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja systemu GIS rozszerzonego o annotacje semantyczne
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a GIS enhanced with semantical annotations
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Systemy GIS sa powszechnie spotykae i wykorzystywane w celu udostępniania informacji geograficznych. Coraz częściej poza samymi mapami udostępniają szereg dodatkowych metadanych. Celem pracy jest przegląd systemów opartych o technologię geospatial semantic web, oraz zaproponowanie systemu typu GIS (w oparciu o gotowe mapy), który pozwalałby na rozszerzenie treści map i informacje gromadzone w portalu społecznościowym typu wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość GIS, metod Sieci semantycznej, podstawy programowania w Prologu, Java, XML
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja systemu inteligentnego wsparcia projektowania konstrukcji budowlanych w środowisku CAD
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of an intelligent CAD system for civil engineering
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Programy typu CAD są standardowym rozwiązaniem inżynierskim wspomagającym prace architektów czy konstruktorów. Złożoność procesu projektowania i mnogość wymagań sprawiają, iż proces projektowania można znacząco usprawnić poprzez użycie metod Sztucznej Inteligencji (np. regułowe systemy ekspertowe). Celem pracy jest stworzenie specjalizowanego systemu inteligentnego wsparcia projektowania w środowisku CAD, na przykładzie projektowania konstrukcji budowlanych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość środowiska CAD, metod Sieci semantycznej, podstawy programowania w Prologu, Java/C#
Stan rezerwacja Marta Noga
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Miejsce na Twój Temat :-)
Temat pracy w j. angielskim A spot for your topic :-)
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny

Potwór, potwór!
gdzie?! za GJN?! 8-)

Spool: bizrules mof?

Last modified: 2009/11/10 11:44