Tematy prac magisterskich 2011

Semantic Web

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Sformułowanie mechanizmów dynamicznego uaktualniania ontologi
Temat pracy w j. angielskim Formulation of dynamic ontology modification
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne opisywane przy pomocy Description Logics (DL) składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Podstawowy formalizm DL nie przewiduje modyfikacji bazy faktów, co napotyka na problemy w implementacji mechanizmów wnioskowania regułowego. Obecnie w Europie trwają prace nad rozszerzeniem podejścia DL w tym kierunku. Celem pracy jest przegląd praca z zakresu tzw. ABox updates i zaproponowanie podejścia autorskiego, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej (rozbudowa istniejącego DL reasonera).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd metod reprezentacji wiedzy w wybranych systemach Semantic Wiki
Temat pracy w j. angielskim Review of knowledge representation methods in selected Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest syntetyczny przegląd wybranych implementacji Semantic Wikis pod kątem użytych metod reprezentacji wiedzy. Przegląd ma być zrealizowany w oparciu o zaimplementowane dedykowane wiki tematyczne. Wynikiem przeglądu ma być porównanie wraz z propozycjami rozszerzeń istniejących systemów.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Janusz Kamieński
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd i analiza metody wizualnego projektowania reguł decyzyjnych dla aplikacji Sieci Semantycznej
Temat pracy w j. angielskim Visual rule design methods for Semantic Web applications
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1 lub 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd języków reprezentowania pojęć i faktów dla sieci semantycznej, takich jak RDF czy OWL. Języki te powalają na budowanie słowników dla reguł decyzyjnych. Kolejnym etapem jest ewaluacja dostępnych mechanizmów specyfikacji reguł, takich jak RIF, RuleML, R2ML, OWL, czy ERDF. Głównym celem pracy jest dostosowanie metody wizualnego projektowania reguł ARD/XTT do potrzeb aplikacji Sieci Semantycznej.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Mateusz Kocąb
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja systemu wiki opartego o Prolog
Temat pracy w j. angielskim Design of a Prolog-based Wiki
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest projekt i implementacja systemu Semantic wiki zrealizowanego wyłącznie w języku Prolog. Za platformę ma posłużyć SWI Prolog, ew. z elementami Javascript i PHP. Wiki ma udostępniać bazową funkcjonalność, oraz rozszerzone funkcje semantycznej reprezentacji i analizy wiedzy.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Robert Pustułka
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Rozbudowa wybranych Semantic Wikis o obsługę wiedzy regułowej
Temat pracy w j. angielskim Rule-based Knowledge Processing in Semantic Wiki
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest zaproponowanie metod osadzenia reguł decyzyjnych pozwalających na formułowanie i przetwarzanie wiedzy. Należy przeanalizować możliwości zastosowania metody XTT2.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Sformułowanie metod ewaluacji wiedzy dla Semantic Wikis
Temat pracy w j. angielskim Knowledge Evaluation Methods for Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest przegląd wybranych zagadnień jakości wiedzy w systemach rozproszonych typu wiki. Następnie należ zaproponować procedury ewaluacji wiedzy na przykładzie wybranego systemu wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i Implementacja rozszerzeń systemu Loki
Temat pracy w j. angielskim Design and Implementation of Loki Enhancements
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. PlWiki jest prototypową implementacją systemu Semantic wiki opartego o rozszerzenie dla platformy DokuWiki. Celem pracy jest analiza istniejącego rozwiązania i jego rozszerzenie pod kątem reprezentacji i przetwarzania wiedzy, np. o język SPARQL.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Narzędzie wspierające oparty o ontologie proces projektowy
Temat pracy w j. angielskim Design Process Ontology CASE Tool
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest zaproponowanie narzędzia wspierającego projektowanie oprogramowania w oparciu o dedykowaną ontologię. W ramach pracy należy zaproponować odpowiednią ontologię, przeanalizować jej użycie na określonych przykładach, a anstępnie zaproponować narzędzie wspierające jej tworzenie.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Sebastian Nanek
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt systemu semantycznego wiki wspierającego proces inżynierii oprogramowania
Temat pracy w j. angielskim Semantic Wiki-based Software Engineering System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest projekt i implementacja prototypowego systemu pracy grupowej wiki, wspierającego proces inżynierii (wytwarzania) oprogramowania. Wiki powinno między innymi wspierać etapy: inżynierii wymagań, analizy i projektu w UML.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Urszula Ciaputa

Reguły i procesy biznesowe

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd i analiza mechanizmów weryfikacji procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Review and analysis of business process verification approches
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd mechanizmów weryfikacji procesów biznesowych opisanych w BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan Realizacja Janusz Lisiecki phobo87@gmail.com
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd środowisk i edytorów procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Review of selected editors for business processess
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd środowisk edycyjnych dla BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja rozszerzonego edytora diagramów procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Implementation of an extended business process editor
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest implementacja dedykowanego edytora diagramów BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan rezerwacja: Anna Piskorz
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd i analiza środowisk i narzędzi uruchomieniowych dla procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Review and analysis of selected runtime environments for business processess
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd istniejących środowisk uruchomieniowych dla BPEL, w tym środowisk typu workflow.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan rezerwacja: Paweł Chrost
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Osadzenie silnika regułowego w środowisku wiki
Temat pracy w j. angielskim Design of an wiki-embedded rule engine
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest rozszerzenie opartego o DokuWiki systemu PlWiki o interfejs do regułowego silnika wnioskującego HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja biblioteki zaawansowanych procedur interfejsu użytkownika dla metodologii HeKatE
Temat pracy w j. angielskim Implementation of UI callback library for the HeKatE methodology
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest implementacja biblioteki standardowych procedur wejścia i wyjścia dla platformy HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja i analiza systemów regułowych w metodologii HeKatE
Temat pracy w j. angielskim Implementation and analysis of rule-based system cases using the HeKatE methodology
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest zaprojektowanie wybranych sytemów decyzyjnych w tej metodologii.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Integracja reguł dla systemu CLIPS z metodą XTT2
Temat pracy w j. angielskim CLIPS Rule Integration with the XTT2 Method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych CLIPS, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł z CLIPS do XTT2 i vice versa.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Maciej Baran
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Integracja reguł dla systemu Drools z metodą XTT2
Temat pracy w j. angielskim Drools Rule Integration with the XTT2 Method
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych Drools, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł z Drools do XTT2 i vice versa.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja narzędzi do edycji wiedzy regułowej HeKatE na platformie Eclipse
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a HeKatE rule editor on the Eclipse platform
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest stworzenie platformy edycyjnej dla diagramów ARD/XTT w środowisku Eclipse.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Java
Stan realizacja: Piotr Bator
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Modelowanie sterowania wnioskowaniem regułowym w BPMN
Temat pracy w j. angielskim Modelling Rule Inference with BPMN
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualna notacja dla procesów biznesowych. W podejściu business rules jest ona używana do wysokopoziomowego sterowania kontekstem uruchamiania reguł. Celem pracy jest analiza możliwości praktycznego wykorzystania BPMN do sterowania wnioskowaniem w reprezentacji regułowej XTT2.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy modelowania w UML, elementy systemów regułowych i programowania regułowego
Stan wolny

Inne

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy System wspierający tworzenie prezentacji parametryzowanych
Temat pracy w j. angielskim Parametrized Presentation Support System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest zaproponowanie systemu wspierającego tworzenie prezentacji w systemie LaTeX. System ma obsługiwać sytuację, gdy autor bazując na wspólnej kolekcji slajdów buduje parametryzowane tematycznie prezentacje, poprzez wybór slajdów na dany temat z puli dostępnych. Zadaniem systemu jest wyeliminowanie redundancji przy tworzeniu prezentacji.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Prologu, Shellu i Make
Stan wolny
Last modified: 2011/05/17 11:14