Tematy prac inżynierskich 2011/12

UWAGA: to jest lista robocza tematów, będa aktualizowane do końca maja 2011.

Grzegorz J. Nalepa 2011/05/17 11:09

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja nowego interfejsu graficznego dla edytora HQEd
Temat pracy w j. angielskim Design and Implementation of a new GUI for the HQEd editor
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest implementacja wybranych aplikacji (przypadków użycia) w systemach Semantic Wikis.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość C++ i Qt
Stan rezerwacja: Rafał Kułaga → AiR
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja przykładowych aplikacji w wybranych systemach Semantic Wiki
Temat pracy w j. angielskim Implementation of knowledge-based applications in selected Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest implementacja wybranych aplikacji (przypadków użycia) w systemach Semantic Wikis.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja wtyczki edytującej ontologie do Dokuwiki
Temat pracy w j. angielskim Implemetation of the ontology editor plugin for PlWiki
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest implementacja edytora wizualnego dla ontologi w OWL/RDFS osadzonego w środowisku Dokuwiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja wtyczki edytora strukturalnego do Dokuwiki
Temat pracy w j. angielskim Implemetation of the structural editor plugin for PlWiki
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest implementacja edytora strukturalnego dla wiedzy osadzonego w środowisku Dokuwiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Rozszerzenia systemu PlWiki o mechanizmy Sieci Semantycznej
Temat pracy w j. angielskim Review of knowledge representation methods in selected Semantic Wikis
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest rozszerzenie opartego o DokuWiki systemu PlWiki o wybrane mechanizmy Sieci Semantycznej.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Osadzenie silnika HeaRT w środowiska wiki
Temat pracy w j. angielskim Design of an wiki-embedded HeaRT
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest rozszerzenie opartego o DokuWiki systemu PlWiki o interjest do regułowego silnika wnioskującego HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja edytora diagramów BPMN
Temat pracy w j. angielskim Implementation of a BPMN editor
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest implementacja dedykowanego edytora diagramów BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd środowisk i narzędzi dla języka BPEL
Temat pracy w j. angielskim Review of BPEL selected tools
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd istniejących środowisk uruchomieniowych dla BPEL.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd środowisk i narzędzi typu workflow
Temat pracy w j. angielskim Review of selected workflow tools
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd środowisk edycyjnych i uruchomieniowych dla procesów biznesowych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan rezerwacja: Roman Sekuła
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd środowisk i edytorów BPMN
Temat pracy w j. angielskim Review of selected BPMN editors
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd środowisk edycyjnych dla BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan rezerwacja Olga Zachariasz
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Przegląd mechanizmów weryfikacji procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Review of business process verification approches
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. BPEL jest językiem uruchomieniowych dla takich procesów. Celem pracy jest przegląd mechanizmów weryfikacji procesów biznesowych opisanych w BPMN.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, PHP, podstawy programowania w Java/C+ +
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja wybranych przypadków systemów regułowych w metodologii HeKatE
Temat pracy w j. angielskim Implementation of selected rule-based system cases using the HeKatE methodology
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest zaprojektowanie wybranych sytemów decyzyjnych w tej metodologii.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja biblioteki procedur interfejsu użytkownika dla metodologii HeKatE
Temat pracy w j. angielskim Implementation of callback library for the HeKatE methodology
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest implementacja biblioteki standardowych procedur wejścia i wyjścia dla platformy HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Krzysztof Kutt
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Opracowanie rozszerzonego protokołu komunikacyjnego HeaRT
Temat pracy w j. angielskim Design of an extended HeaRT protocol
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest opracowanie rozszerzonego sieciowego protokołu komunikacyjnego opartego o techniki agentowe, dla silnika HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Opracowanie interfejsu COOL dla XTT
Temat pracy w j. angielskim Design of a COOL interafce to XTT
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest integracja metody projektowania reguł XTT i interfejsem COOL ze środowiska CLIPS.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Implementacja sieciowego serwisu wnioskującego XTT
Temat pracy w j. angielskim Implementation on a XTT reasoning service
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest opracowanie interfejsu sieciowego pozwalającego udostępniać mechanizm wnioskujący XTT jako serwis sieciowy.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan rezerwacja: Marta Drabarczyk
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projekt i implementacja narzędzi do edycji wiedzy regułowej ARD/XTT+ na platformie Eclipse
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a ARD/XTT rule editor on the Eclipse platform
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest stowrzenie platformy edycyjnej dla diagramów ARD/XTT w środowisku Eclipse.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy programowania w Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Automatyki
Temat pracy Projektowanie regułowych systemów prewencji i wykrywania wtargnięć w sieciach komputerowych
Temat pracy w j. angielskim Rule-based design of network intrusion prevention and detection systems
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest użycie metodologii do projektowania regułowych systemów bezpieczeństwa, np. firewalli.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość tematyki bezpieczeństwa
Stan wolny
Last modified: 2011/07/29 09:38