Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-eng2013-dokudroid [2013/01/03 16:34]
gjn utworzono
dydaktyka:mgr:2013:gjn-eng2013-dokudroid [2013/01/07 12:05] (current)
gjn final do tszuby
Line 7: Line 7:
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Ich istotnym elementem jest pozyskiwanie wiedzy od wielu współpracujących ze sobą użytkowników. SW są istotnym i typowym przykładem aplikacji typu Web 2.0. Kolejnym ważnym etapem dla takich aplikacji jest wykorzystanie potencjału technologii mobilnych, w tym smartfonów czy tabletów, które znakomicie ułatwiają zwykłym, nie posiadającym nawet pełnej przeglądarki internetowej użytkownikom,​ dostarczanie treści, np. do portali społecznościowych. Celem pracy jest zaproponowanie nowego typu interfejsu do systemu typu wiki, na przykładzie ​popularnych portali ​wiki (np. Wikipedii), oraz wiki semantycznych. Interfejs byłby przeznaczony dla urządzeń mobilnych i korzystał z możliwości jakie daje ich zaawansowana sensoryka, wpisując się w nurt ambient intelligence. | +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Ich istotnym elementem jest pozyskiwanie wiedzy od wielu współpracujących ze sobą użytkowników. SW są istotnym i typowym przykładem aplikacji typu Web 2.0. Kolejnym ważnym etapem dla takich aplikacji jest wykorzystanie potencjału technologii mobilnych, w tym smartfonów czy tabletów, które znakomicie ułatwiają zwykłym, nie posiadającym nawet pełnej przeglądarki internetowej użytkownikom,​ dostarczanie treści, np. do portali społecznościowych. Celem pracy jest zaproponowanie nowego typu interfejsu do systemu typu wiki, na przykładzie ​popularnej implementacji zwykłego ​wiki - Dokuwiki. Interfejs byłby przeznaczony dla urządzeń mobilnych i korzystał z możliwości jakie daje ich zaawansowana sensoryka, wpisując się w nurt ambient intelligence. W przyszłości interfejs byłby rozszerzany w kierunku wiki semantycznych. | 
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Javie, ew. PHP, oraz na platformach mobilnych, w tym Android |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Javie, oraz na platformach mobilnych, w tym Android |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |