Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlaug [2012/06/14 09:18]
gjn utworzono
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlaug [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​
-| Temat pracy | **System wspierający tworzenie prezentacji parametryzowanych**  | +| Temat pracy | **Analiza rozwiązań //Augmented reality// na platformach mobilnych pod kątem użycia metod sztucznej inteligencji**  | 
-| Temat pracy w j. angielskim | **Parametrized Presentation Support System** |+| Temat pracy w j. angielskim | **Analysis of applications of artificial intelligence methods in augmented reality software for mobile devices** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest zaproponowanie ​ systemu wspierającego tworzenie prezentacji w systemie LaTeXSystem ma obsługiwać sytuację, gdy autor bazując na wspólnej kolekcji slajdów buduje parametryzowane tematycznie prezentacjepoprzez wybór slajdów na dany temat z puli dostępnych. Zadaniem systemu jest wyeliminowanie redundancji przy tworzeniu prezentacji. | +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | //Augmented reality// czyli rzeczywistość rozszerzona to jeden z aspektów //Ambient intelligence//​. Szerokie wykorzystanie smartphonów pozwoliło na rozpowszechnienie się aplikacji AR na telefony komórkowe. ​Celem pracy jest przegląd istniejących rozwiązań,​ takich jak [[wp>​Google_Goggles]] czy [[http://​www.layar.com/​|Layar]] pod kątem rozszerzenia ich, lub implementacji własnego narzędziawykorzystującego metody sztucznej inteligencjiw tym semantycznego opisu otoczenia, przetwarzania zdarzeń (CEP-Complex Event Processing),​ czy wnioskowania regułowego. | 
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania ​w ShelluMake i Ant |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii ​sztucznej inteligencji i Semantic Web, podstawy programowania ​na platformach mobilnychw tym Android ​|
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |