Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlrun [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlrun [2012/10/02 11:52] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Platformy mobilne i możliwości współczesnych urządzeń mobilnych dają duże możliwości tworzenia i uruchamiania oprogramowania. Rozwijanie bardziej zaawansowanych aplikacji biznesowych,​ będzie stopniowo wymagało przenoszenia,​ lub reimplementacji pewnych rozwiązań business intelligence na platformach mobilnych, czy to w postaci pełnej, czy dedykowanych klientów. Celem pracy jest przeanalizowanie możliwości adaptacji wybranych rozwiązań dla implementacji reguł i procesów biznesowych (i ew. innych rozwiązań) dla platform mobilnych. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Platformy mobilne i możliwości współczesnych urządzeń mobilnych dają duże możliwości tworzenia i uruchamiania oprogramowania. Rozwijanie bardziej zaawansowanych aplikacji biznesowych,​ będzie stopniowo wymagało przenoszenia,​ lub reimplementacji pewnych rozwiązań business intelligence na platformach mobilnych, czy to w postaci pełnej, czy dedykowanych klientów. Celem pracy jest przeanalizowanie możliwości adaptacji wybranych rozwiązań dla implementacji reguł i procesów biznesowych (i ew. innych rozwiązań) dla platform mobilnych. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii business intelligence,​ w tym reguł i procesów biznesowych,​ podstawy programowania na platformach mobilnych, w tym Android | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii business intelligence,​ w tym reguł i procesów biznesowych,​ podstawy programowania na platformach mobilnych, w tym Android |
-| Stan | //wolny// |+| Stan | //realizacja: Tomasz Landowski// |