Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlswu [2012/06/14 10:23]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-amlswu [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Opracowanie aplikacji mobilnej ambient intelligence dla edycji danych w systemach wiki** ​ | | Temat pracy | **Opracowanie aplikacji mobilnej ambient intelligence dla edycji danych w systemach wiki** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Design and implementation of a mobile ambient intelligence application for contributing wiki information** | | Temat pracy w j. angielskim | **Design and implementation of a mobile ambient intelligence application for contributing wiki information** |
Line 7: Line 7:
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest zaproponowanie ​ |+| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Ich istotnym elementem jest pozyskiwanie wiedzy od wielu współpracujących ze sobą użytkowników. SW są istotnym i typowym przykładem aplikacji typu Web 2.0. Kolejnym ważnym etapem dla takich aplikacji jest wykorzystanie potencjału technologii mobilnych, w tym smartfonów czy tabletów, które znakomicie ułatwiają zwykłym, nie posiadającym nawet pełnej przeglądarki internetowej użytkownikom,​ dostarczanie treści, np. do portali społecznościowych. ​Celem pracy jest zaproponowanie ​nowego typu interfejsu do systemu typu wiki, na przykładzie popularnych portali wiki (np. Wikipedii), oraz wiki semantycznych. Interfejs byłby przeznaczony dla urządzeń mobilnych i korzystał z możliwości jakie daje ich zaawansowana sensoryka, wpisując się w nurt ambient intelligence. ​|
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Javie, ew. PHP, oraz na platformach mobilnych, w tym Android | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Javie, ew. PHP, oraz na platformach mobilnych, w tym Android |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |