Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bixmp [2012/04/21 17:34]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bixmp [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​
-| Temat pracy | **Implementacja przykładowych systemów biznesowych dla systemu Drools/​jBPM** ​ | +| Temat pracy | **Implementacja ​i analiza ​przykładowych systemów ​reguł ​biznesowych dla systemu Drools/​jBPM** ​ | 
-| Temat pracy w j. angielskim | **Drools Rule Integration with the XTT2 Method** |+| Temat pracy w j. angielskim | **Implementation and analysis of business rules systems for the Drools/jBPM Rule Engine** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych Drools, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami dla reguł biznesowych XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł biznesowych z Drools do XTT2 i vice versa. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych Drools, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami dla reguł biznesowych XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł biznesowych z Drools do XTT2 i vice versa. |
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | podstawy programowania w Prologu i Java |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | podstawy ​systemów regułowych i programowania w Java |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |