Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpenv [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpenv [2012/09/28 10:21] (current)
gjn
Line 10: Line 10:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest integracja narzędzi do projektowania procesów biznesowych (Oryx) i reguł biznesowych (HQEd) oraz stworzenie hybrydowego środowiska uruchomieniowego dla takich modeli z wykorzystaniem silników jBPM i HeaRT. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest integracja narzędzi do projektowania procesów biznesowych (Oryx) i reguł biznesowych (HQEd) oraz stworzenie hybrydowego środowiska uruchomieniowego dla takich modeli z wykorzystaniem silników jBPM i HeaRT. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania,​ podstawy programowania w Java/C+ +, podstawy BPMN | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania,​ podstawy programowania w Java/C+ +, podstawy BPMN |
-| Stan | //rezerwacja: Roman Sekuła// |+| Stan | //realizacja: Roman Sekuła// |