Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpgen [2012/04/23 06:59]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpgen [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​
-| Temat pracy | **Analiza możliwości generowania aplikacji z modeli BPMN** ​ |+| Temat pracy | **Analiza możliwości generowania aplikacji ​uruchamialnych ​z modeli BPMN** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Evaluation of Tools for genrating standalone application from the BPMN models** | | Temat pracy w j. angielskim | **Evaluation of Tools for genrating standalone application from the BPMN models** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
Line 8: Line 8:
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest przegląd narzędzi do generowania aplikacji uruchamialnych bezpośrednio z modeli BPMN. Możliwych jest kilka scenariuszy,​ np. generowanie kodu w Java, generowanie opisu w BPEL, czy też osadzanie środowiska uruchomieniowego BPMN. W pracy należy się skupić na swobodnie dostępnych implementacjach,​ takich jak jBPM, Activity, czy Bonita. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest przegląd narzędzi do generowania aplikacji uruchamialnych bezpośrednio z modeli BPMN. Możliwych jest kilka scenariuszy,​ np. generowanie kodu w Java, generowanie opisu w BPEL, czy też osadzanie środowiska uruchomieniowego BPMN. W pracy należy się skupić na swobodnie dostępnych implementacjach,​ takich jak jBPM, Activity, czy Bonita. |
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania,​ podstawy programowania w Java/C+ +, Prolog, podstawy BPMN |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania,​ podstawy programowania w Java, podstawy BPMN |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |