Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpmet [2012/09/28 10:22]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bpmet [2013/02/26 17:27] (current)
gjn
Line 7: Line 7:
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Procesy biznesowe to istotna metoda specyfikacji w apliacjach ​biznesowych BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. W projektowaniu procesów istotny jest element jakości - na ile proces jest "​dobry"?,​ w jakim sensie/pod jakim względem?, jak go poprawić? Metryki są grupą metod analitycznych pozwalających na relatywnie prostą w implementacji ocenę wybranych aspektów i charakterystyk procesów. ​ Celem pracy jest przegląd istniejących metryk, ich porównanie,​ oraz zaproponowanie wsparcia narzędziowego,​ w postaci analizatora modeli. |+| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Procesy biznesowe to istotna metoda specyfikacji w aplikacjach ​biznesowych BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. W projektowaniu procesów istotny jest element jakości - na ile proces jest "​dobry"?,​ w jakim sensie/pod jakim względem?, jak go poprawić? Metryki są grupą metod analitycznych pozwalających na relatywnie prostą w implementacji ocenę wybranych aspektów i charakterystyk procesów. ​ Celem pracy jest przegląd istniejących metryk, ich porównanie,​ oraz zaproponowanie wsparcia narzędziowego,​ w postaci analizatora modeli. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii BPMN, podstawy programowania w Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii BPMN, podstawy programowania w Java |
 | Stan | //​Realizacja:​ Olga Zachariasz//​ | | Stan | //​Realizacja:​ Olga Zachariasz//​ |