Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bprex [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-bprex [2012/10/02 14:14] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. Celem pracy jest identyfikacja i zamodelowanie przykładów procesów biznesowych mających miejsce w róznego rodzaju sytuacjach administracyjnych związanych między innymi z przepływem dokumentów i interakcjami osób (aktorów) w procesie biznesowym: np. składanie podania, obsługa sprawy w urzędzie, etc. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. Celem pracy jest identyfikacja i zamodelowanie przykładów procesów biznesowych mających miejsce w róznego rodzaju sytuacjach administracyjnych związanych między innymi z przepływem dokumentów i interakcjami osób (aktorów) w procesie biznesowym: np. składanie podania, obsługa sprawy w urzędzie, etc. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym BPMN, znajomość XML, podstawy programowania w Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym BPMN, znajomość XML, podstawy programowania w Java |
-| Stan | //wolny// |+| Stan | //realizacja: Mariusz Kumorek// |