Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-esxmp [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +^ ^ ^
 +| Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
 +| Nazwa jednostki | Katedra Informatyki Stosowanej |
 +| Temat pracy | **Implementacja i porównanie przykładowych systemów ekspertowych CLIPS/Jess oraz HeKatE/​SKE** ​ |
 +| Temat pracy w j. angielskim | **CLIPS Rule Integration with the XTT2 Method** |
 +| Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 +| Ilość osób realizujących | 1 |
 +| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/​Automatyka i Robotyka |
 +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych CLIPS, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł z CLIPS do XTT2 i vice versa. |
 +| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | podstawy programowania w Prologu i Java |
 +| Stan | //wolny// |