Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-heartbp [2012/04/21 17:24]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-heartbp [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Rozbudowa silnika wnioskującego HeaRT o obsługę procesów biznesowych** ​ | | Temat pracy | **Rozbudowa silnika wnioskującego HeaRT o obsługę procesów biznesowych** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Business process execution framework for the HeaRT rule megine** | | Temat pracy w j. angielskim | **Business process execution framework for the HeaRT rule megine** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
-| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka ​|+| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. BPMN jest wizualną notacją dla procesów biznesowych. Część logiki sterującej procesów opisywanej wybranymi konstrukcjami (np. bramy) można odwzorować w postaci zbioru reguł decyzyjnych (tabeli decyzyjnej). Dzięki temu można częściowo uprościć model procesu i uprościć jego integrację z regułami biznesowymi. Celem pracy jest rozwinięcie wcześniej opracowanych koncepcji dotyczących takiego odwzorowania oraz ich prototypowa implementacja w oparciu o platformę HeaRT. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. BPMN jest wizualną notacją dla procesów biznesowych. Część logiki sterującej procesów opisywanej wybranymi konstrukcjami (np. bramy) można odwzorować w postaci zbioru reguł decyzyjnych (tabeli decyzyjnej). Dzięki temu można częściowo uprościć model procesu i uprościć jego integrację z regułami biznesowymi. Celem pracy jest rozwinięcie wcześniej opracowanych koncepcji dotyczących takiego odwzorowania oraz ich prototypowa implementacja w oparciu o platformę HeaRT. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii BPMN i reguł biznesowych,​ znajomość XML, podstawy programowania w Prologu i Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii BPMN i reguł biznesowych,​ znajomość XML, podstawy programowania w Prologu i Java |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |
 ^ ^ ^ ^ ^ ^