Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-heartcb [2012/04/21 14:56]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-heartcb [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Implementacja biblioteki zaawansowanych procedur interfejsu użytkownika dla silnika HeaRT** ​ | | Temat pracy | **Implementacja biblioteki zaawansowanych procedur interfejsu użytkownika dla silnika HeaRT** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Implementation of UI callback library for the HeaRT engine** | | Temat pracy w j. angielskim | **Implementation of UI callback library for the HeaRT engine** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
-| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka ​|+| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. Reguły mogą być łączone z zewnętrznym środowiskiem programistycznym,​ oraz komunikować się z użytkownikiem poprzez procedury we/wy nazywane callbackami. ​ Celem pracy jest implementacja biblioteki standardowych procedur wejścia/​wyjścia dla platformy HeaRT z wykorzystaniem języka Java i innych. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. Reguły mogą być łączone z zewnętrznym środowiskiem programistycznym,​ oraz komunikować się z użytkownikiem poprzez procedury we/wy nazywane callbackami. ​ Celem pracy jest implementacja biblioteki standardowych procedur wejścia/​wyjścia dla platformy HeaRT z wykorzystaniem języka Java i innych. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java |