Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-ontodms [2012/03/27 23:43]
gjn utworzono
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-ontodms [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​
-| Temat pracy | **Projekt ontologii formalnej ​modelu procesów biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem ​ dokumentów (DMS)** ​ | +| Temat pracy | **Projekt ontologii formalnejmodelu procesów ​i reguł ​biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem ​ dokumentów (DMS)** ​ | 
-| Temat pracy w j. angielskim | **Design of an Ontology ​and Business Process Models for a CRM System** |+| Temat pracy w j. angielskim | **Design of an OntologyBusiness Process ​and Rules Models for a CRM System** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |