Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-parpres [2012/04/23 06:50]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-parpres [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **System wspierający tworzenie prezentacji parametryzowanych** ​ | | Temat pracy | **System wspierający tworzenie prezentacji parametryzowanych** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Parametrized Presentation Support System** | | Temat pracy w j. angielskim | **Parametrized Presentation Support System** |
Line 8: Line 8:
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest zaproponowanie ​ systemu wspierającego tworzenie prezentacji w systemie LaTeX. System ma obsługiwać sytuację, gdy autor bazując na wspólnej kolekcji slajdów buduje parametryzowane tematycznie prezentacje,​ poprzez wybór slajdów na dany temat z puli dostępnych. Zadaniem systemu jest wyeliminowanie redundancji przy tworzeniu prezentacji. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest zaproponowanie ​ systemu wspierającego tworzenie prezentacji w systemie LaTeX. System ma obsługiwać sytuację, gdy autor bazując na wspólnej kolekcji slajdów buduje parametryzowane tematycznie prezentacje,​ poprzez wybór slajdów na dany temat z puli dostępnych. Zadaniem systemu jest wyeliminowanie redundancji przy tworzeniu prezentacji. |
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Prologu, ​Shellu ​Make |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w ShelluMake i Ant |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |