Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-plvm [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-plvm [2012/10/23 09:17] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest przegląd i analiza współczesnych środowisk maszyn wirtualnych i modeli kompilacji pod kątem ich wykorzystania dla uruchamiania programów w językach programowania logicznego, np. Prolog. Celem pracy jest też zaproponowanie wariantów uruchamiania programów w logice w sposób bezpośredni,​ czy też poprzez proces ich translacji. Należy wziąć pod uwagę rozwiązania [[wp>​Warren Abstract Machine]], ​ [[wp>​JVM]],​ [[wp>​Dalvik (software)]] czy wreszcie zyskujący szerokie zastosowania [[wp>​LLVM]]. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Celem pracy jest przegląd i analiza współczesnych środowisk maszyn wirtualnych i modeli kompilacji pod kątem ich wykorzystania dla uruchamiania programów w językach programowania logicznego, np. Prolog. Celem pracy jest też zaproponowanie wariantów uruchamiania programów w logice w sposób bezpośredni,​ czy też poprzez proces ich translacji. Należy wziąć pod uwagę rozwiązania [[wp>​Warren Abstract Machine]], ​ [[wp>​JVM]],​ [[wp>​Dalvik (software)]] czy wreszcie zyskujący szerokie zastosowania [[wp>​LLVM]]. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii kompilatorów,​ podstawy programowania w językach strukturalnych,​ obiektowych i deklaratywnych | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii kompilatorów,​ podstawy programowania w językach strukturalnych,​ obiektowych i deklaratywnych |
-| Stan | //wolny// |+| Stan | //realizacj: Mateusz Ślażyński// |