Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-rbre [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-rbre [2012/09/28 10:25] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Inżynieria wymagań jest jednym z istotną częścią w inżynierii oprogramowania. Pozyskanie, opisanie a w miarę możliwości formalizacja wymagań jest niezwykle ważna dla właściwej realizacji kolejnych fazach procesu wytwarzania oprogramowania. Jedną z metod opisu wymagań jest użycie języka częściowo sformalizowanego,​ lecz bliskiego do naturalnego. Najnowsze propozycje obejmują między innymi reguły biznesowe i notację OMG SBVR. Celem pracy jest przegląd wybranych metod i narzędzi inżynierii wymagań ze szczególnym uwzględnieniem metod reguł biznesowych oraz ich ewaluacja pod kątem implementacji regułowych narzędzi wspierających specyfikację wymagań. Jako platforma implementacyjna rozważane jest użycie systemu typu wiki. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Inżynieria wymagań jest jednym z istotną częścią w inżynierii oprogramowania. Pozyskanie, opisanie a w miarę możliwości formalizacja wymagań jest niezwykle ważna dla właściwej realizacji kolejnych fazach procesu wytwarzania oprogramowania. Jedną z metod opisu wymagań jest użycie języka częściowo sformalizowanego,​ lecz bliskiego do naturalnego. Najnowsze propozycje obejmują między innymi reguły biznesowe i notację OMG SBVR. Celem pracy jest przegląd wybranych metod i narzędzi inżynierii wymagań ze szczególnym uwzględnieniem metod reguł biznesowych oraz ich ewaluacja pod kątem implementacji regułowych narzędzi wspierających specyfikację wymagań. Jako platforma implementacyjna rozważane jest użycie systemu typu wiki. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, elementy OCL, podstawy programowania w Java, PHP | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, elementy OCL, podstawy programowania w Java, PHP |
-| Stan | //rezerwacja: Marta Drabarczyk//​ |+| Stan | //realizacja: Marta Drabarczyk//​ |