Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-rbssec [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +^ ^ ^
 +| Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
 +| Nazwa jednostki | Katedra Informatyki Stosowanej |
 +| Temat pracy | **Analiza metod projektowania regułowych systemów wykrywania i prewencji wtargnięć w sieciach komputerowych** |
 +| Temat pracy w j. angielskim | **Analysis of rule-based design of network intrusion detection and prevention systems** |
 +| Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 +| Ilość osób realizujących | 1 |
 +| Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
 +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Wiele współcześnie wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa w sieciach i systemach komputerowych opiera się o paradygmat programowania regułowego,​ przykłady to systemy firewall czy wykrywania wtargnięć. Celem pracy jest przegląd metod użycia reguł w systemach bezpieczeństwa,​ oraz zaproponowanie metody projektowania takich systemów w oparciu o metody programowania regułowego z użyciem reguł biznesowych XTT. |
 +| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | LaTeX, elementy technologii firewall, ids, podstawy programowania,​ znajomość tematyki bezpieczeństwa |
 +| Stan | //wolna//|