Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-rbtest [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-rbtest [2012/09/28 10:23] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Testowanie jest nieodzownym etapem wytwarzania oprogramowania. Testowania można podzielić między innymi na biało i czarnoskrzynkowe. W testowaniu czarnoskrzynkowym testowanie jest realizowane między innymi na podstawi specyfikacji elementów oprogramowania. Jedną z podstawowych technik tego typu jest testowanie oparte o tablice decyzyjne zawierające specyfikację wejścia/​wyjścia. Na ich podstawie można między innymi generować przypadki testowe. Praktycznym poziomem testowania dla programisty są testy jednostkowe sprawdzające poprawność dobrze wyizolowanych modułów oprogramowania. Celem pracy jest zaproponowanie metody projektowania testów i wspomagania ich generowania w oparciu o proces projektowania tablic decyzyjnych w notacji XTT2, która zapewnia sformalizowaną specyfikację wiedzy. Takie podejście powinno znacząco ułatwić testowanie, a prototypowe narzędzie na pakietu JUnit powinno znaleźć istotne praktyczne zastosowanie. | | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Testowanie jest nieodzownym etapem wytwarzania oprogramowania. Testowania można podzielić między innymi na biało i czarnoskrzynkowe. W testowaniu czarnoskrzynkowym testowanie jest realizowane między innymi na podstawi specyfikacji elementów oprogramowania. Jedną z podstawowych technik tego typu jest testowanie oparte o tablice decyzyjne zawierające specyfikację wejścia/​wyjścia. Na ich podstawie można między innymi generować przypadki testowe. Praktycznym poziomem testowania dla programisty są testy jednostkowe sprawdzające poprawność dobrze wyizolowanych modułów oprogramowania. Celem pracy jest zaproponowanie metody projektowania testów i wspomagania ich generowania w oparciu o proces projektowania tablic decyzyjnych w notacji XTT2, która zapewnia sformalizowaną specyfikację wiedzy. Takie podejście powinno znacząco ułatwić testowanie, a prototypowe narzędzie na pakietu JUnit powinno znaleźć istotne praktyczne zastosowanie. |
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, podstawy testowania oprogramowania w tym JUnit, znajomość XML, podstawy programowania w Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, podstawy testowania oprogramowania w tym JUnit, znajomość XML, podstawy programowania w Java |
-| Stan | //rezerwacja: Krzysztof Kutt// |+| Stan | //realizacja: Krzysztof Kutt// |