Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swkr [2012/06/20 16:11]
127.0.0.1 edycja zewnętrzna
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swkr [2012/10/03 15:49] (current)
gjn
Line 9: Line 9:
 | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest syntetyczny przegląd i analiza wybranych implementacji Semantic Wikis pod kątem użytych metod reprezentacji wiedzy. Przegląd ma być zrealizowany w oparciu o zaimplementowane dedykowane wiki tematyczne. Wynikiem przeglądu ma być porównanie wraz z propozycjami rozszerzeń istniejących systemów. ​ Celem pracy jest przegląd wybranych zagadnień jakości wiedzy w systemach rozproszonych typu wiki. Następnie należ zaproponować procedury ewaluacji wiedzy na przykładzie wybranego systemu wiki.| | Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest syntetyczny przegląd i analiza wybranych implementacji Semantic Wikis pod kątem użytych metod reprezentacji wiedzy. Przegląd ma być zrealizowany w oparciu o zaimplementowane dedykowane wiki tematyczne. Wynikiem przeglądu ma być porównanie wraz z propozycjami rozszerzeń istniejących systemów. ​ Celem pracy jest przegląd wybranych zagadnień jakości wiedzy w systemach rozproszonych typu wiki. Następnie należ zaproponować procedury ewaluacji wiedzy na przykładzie wybranego systemu wiki.|
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java |
-| Stan | //wolny// |+| Stan | //realizacja: Łukasz Kutrzuba// |