Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swloki [2011/12/29 14:45]
gjn utworzono
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swloki [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Projekt i Implementacja rozszerzeń systemu Loki** ​ | | Temat pracy | **Projekt i Implementacja rozszerzeń systemu Loki** ​ |
 | Temat pracy w j. angielskim | **Design and Implementation of Loki Enhancements** | | Temat pracy w j. angielskim | **Design and Implementation of Loki Enhancements** |
Line 7: Line 7:
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/​Automatyka i Robotyka | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana/​Automatyka i Robotyka |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. ​ PlWiki jest prototypową implementacją systemu Semantic wiki opartego o rozszerzenie dla platformy DokuWiki. Celem pracy jest analiza istniejącego rozwiązania i jego rozszerzenie pod kątem reprezentacji i przetwarzania wiedzy, np. o język SPARQL. |+| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. ​ PlWiki jest prototypową implementacją systemu Semantic wiki opartego o rozszerzenie dla platformy DokuWiki. Celem pracy jest analiza istniejącego rozwiązania i jego rozszerzenie pod kątem reprezentacji i przetwarzania wiedzy, np. o język SPARQL. Celem pracy jest rozszerzenie opartego o DokuWiki systemu PlWiki o interfejs do regułowego silnika wnioskującego HeaRT||
 | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java | | Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |