Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swui [2012/04/21 15:44]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:gjn-msc2013-swui [2012/06/20 16:11] (current)
Line 1: Line 1:
 ^ ^ ^ ^ ^ ^
 | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa | | Opiekun pracy | dr inż. Grzegorz J. Nalepa |
-| Nazwa jednostki | Katedra ​Automatyki ​|+| Nazwa jednostki | Katedra ​Informatyki Stosowanej ​|
 | Temat pracy | **Przegląd wybranych Semantic Wikis pod kątem interfejsów edycji baz wiedzy** ​ | | Temat pracy | **Przegląd wybranych Semantic Wikis pod kątem interfejsów edycji baz wiedzy** ​ |
-| Temat pracy w j. angielskim | **Rule-based Knowledge Processing ​in Semantic Wiki** |+| Temat pracy w j. angielskim | **Review of knowledge base edition interfaces ​in Semantic Wiki systems** |
 | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska | | Rodzaj pracy(m/i) | Magisterska |
 | Ilość osób realizujących | 1 | | Ilość osób realizujących | 1 |
 | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana | | Kierunek (specjalność) | Informatyka Stosowana |
-| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. ​ Celem pracy jest przegląd istniejących systemów semantic wiki pod kątem interfejsów użytkownika do edycji baz wiedzy (np. fomularze, tabele, etc.) oraz zaproponowanie metod osadzenia reguł decyzyjnych w wiki pozwalających na formułowanie i przetwarzanie wiedzy. Należy przeanalizować możliwości zastosowania metody XTT2 do opisywania wiedzy w wiki. | +| Zakres pracy i oczekiwany wynik | Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne,​ pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. ​ Celem pracy jest przegląd istniejących systemów semantic wiki pod kątem interfejsów użytkownika do edycji baz wiedzy (np. fomularze, tabele, etc.) oraz zaproponowanie metod osadzenia reguł decyzyjnych w wiki pozwalających na formułowanie i przetwarzanie wiedzy. Należy przeanalizować możliwości zastosowania metody ​wnioskowania regułowego ​XTT2 do opisywania wiedzy w wiki. | 
-| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, podstawy programowania w Prologu i Java |+| Specjalne kwalifikacje dyplomanta | elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java |
 | Stan | //wolny// | | Stan | //wolny// |