Table of Contents

SPOOL

Poniżej są pomysły różne do uzupełnienia i doprecyzowania

HeaRT Light

  • Umożliwienie korzystania z HeaRT bez konieczności wyznaczania domen
  • zaimplementowanie tej opcji w postaci funkcji włącz/wyłącz w HeaRT
  • zaimplementowanie tej funkcji, tak aby automatycznie sie włączała w przypadku gdy któryś a atrybutów nie ma wyznaczonej dziedziny(?)

Token-Driven-inference:

  • Zaimplementowanie mechanizmu pozwalającego na wyznaczanie wymaganej liczy tokenów w modelach zawierajacych cykle.
  • reprezentacja XTT2 w postaci grafu i wyznaczenie optymalnego algorytmów realizującego zadanie (być może wystarczy minimalne drzewo rozpinające)

Odkrywanie wiedzy:

  • Na podstawie danych o procesie decyzyjnym (danych historycznych?) tworzenie zbioru reguł
  • Automatycznie grupowanie reguł i wwyznaczanie zaleznosci pomiędzy nimi
  • Automatycznie generowanie modelu XTT2
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy Sztucznej Inteligencji i inżynierii oprogramowania
Stan wolny

magisterskie

Przegląd i opracowanie metryk dla procesów biznesowych

Przegląd podejść i narzędzi do process mining

Modelowanie fragmentów procesów biznesowych regułami decyzyjnymi, patterny do xtt

Przegląd ASP, ASP i automatyczne konf usług

Fuzzy XTT rules

Semantic wikipedia plugin

ai rbs runtime for android

api for prolog

inzynierskie

Modelowanie fragmentów procesów biznesowych regułami decyzyjnymi, patterny do xtt

Regułowe metryki dla procesów biznesowych w XTT

Przegląd podejść i narzędzi do semantyzacja usług webowych (web service) i rozwiązań ESB

rozbudowa wiki P. Ciaputy

tematy spisane w almerii

rule based evaluation of business process metrics and tools

prolog parser for sbpn

sbvr wiki

mobile semantic forms

mobile uis for semwikis

dokuwiki plugin for android

mobile: przegląd augmented reality

wizualny edytor bpmn dla androida

dokuwiki edytor dla hmr

dokuwiki decision table editor

Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych

hades virtual box

hades building debs

design bps for softeng with bpmn

security topic

Last modified: 2012/06/14 00:36