Ramowy spis tematów prac inżynierskich 2012

:!: Polecam tematy z Prosecco :!:

Prosecco

 • Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych dla MSP z sektora usługowego w wybranym obszarze działalności
 • Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
 • Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
 • Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System)
 • Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
 • Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
 • Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System)
 • Opracowanie modeli biznesowych BPMN dla wybranych procesów inżynierii oprogramowania
 • Przegląd podejść i narzędzi do semantyzacji usług webowych (web service) i rozwiązań ESB

Biz Intelligence

 • Modelowanie fragmentów procesów biznesowych regułami decyzyjnymi
 • Implementacja metryk dla procesów biznesowych w oparciu o metody analityczne
 • Regułowe metryki dla procesów biznesowych
 • Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych
 • Prototyp wiki do zarządzania wymaganiami w SBVR
 • Rozbudowa sematycznego wiki do modelowania procesów biznesowych

Ambient/Mobile

 • Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej
 • Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki
 • Aplikacja do edycji DokuWiki na platformę Android – Tomasz Sieprawski
 • Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych
 • Prototyp wizualnego edytora BPMN na platformę Android

Narzędziowe

 • Opracowanie środowiska wirtualnego dla narzędzi HaDEs z użyciem VirtualBox
 • Opracowanie środowiska do kompilacji i budowy pakietów Debian/GNU dla środowiska HaDEs
 • Edytor notacji HMR dla Dokuwiki
 • Wizualny edytor tablic decyzyjnych dla Dokuwiki
 • Parser w języku Prolog dla notacji sBPMN
 • Implementacja biblioteki komponentów graficznych BPMN dla pakietu TikZ (analogicznie do TikZ-UML)

Bezpieczeństwo

 • Modelowanie systemów firewall z użyciem reguł decyzyjnych
 • Modelowanie systemów wykrywania wtargnięć (IDS) z użyciem reguł decyzyjnych
 • Modelowanie polityki bezpieczeństwa PAM z użyciem reguł decyzyjnych
 • Modelowanie polityki bezpieczeństwa SELinux z użyciem reguł decyzyjnych

Szkielet opisu

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Stan wolny
Last modified: 2012/09/28 11:34