Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:spool-eng [2012/07/02 09:40]
gjn
dydaktyka:mgr:2013:spool-eng [2012/09/28 11:34] (current)
gjn
Line 24: Line 24:
   * Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej   * Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej
   * Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki   * Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki
-  * Aplikacja do edycji DokuWiki na platformę Android+  * Aplikacja do edycji DokuWiki na platformę Android ​-- Tomasz Sieprawski
   * Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych   * Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych
   * Prototyp wizualnego edytora BPMN na platformę Android   * Prototyp wizualnego edytora BPMN na platformę Android