Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:tematy_eng_all [2012/07/02 12:10]
gjn utworzono
dydaktyka:mgr:2013:tematy_eng_all [2012/07/03 10:29] (current)
gjn
Line 6: Line 6:
  
 ===== Prosecco ===== ===== Prosecco =====
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsontsme-&​editbtn}}
 Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych dla MSP z sektora usługowego w wybranym obszarze działalności Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych dla MSP z sektora usługowego w wybranym obszarze działalności
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsontcrm-&​editbtn}}
 Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM) Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsontdms-&​editbtn}}
 Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS) Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsontits-&​editbtn}}
 Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System) Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prspprccrm-&​editbtn}}
 Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM) Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prspprcdms-&​editbtn}}
 Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS) Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prspprcits-&​editbtn}}
 Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System) Modele procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System)
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsprcse-&​editbtn}}
 Opracowanie modeli biznesowych BPMN dla wybranych procesów inżynierii oprogramowania ​ Opracowanie modeli biznesowych BPMN dla wybranych procesów inżynierii oprogramowania ​
-{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}+{{section>​gjn-eng2013prsswsesb-&​editbtn}}
 Przegląd podejść i narzędzi do semantyzacji usług webowych (web service) i rozwiązań ESB Przegląd podejść i narzędzi do semantyzacji usług webowych (web service) i rozwiązań ESB
  
 ===== Biz Intelligence ===== ===== Biz Intelligence =====
-  * Modelowanie fragmentów procesów biznesowych regułami decyzyjnymi +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
-  ​* ​Implementacja metryk dla procesów biznesowych w oparciu o metody analityczne +Modelowanie fragmentów procesów biznesowych regułami decyzyjnymi 
-  ​* ​Regułowe metryki dla procesów biznesowych +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
-  ​* ​Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych +Implementacja metryk dla procesów biznesowych w oparciu o metody analityczne 
-  ​* ​Prototyp wiki do zarządzania wymaganiami w SBVR +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
-  ​* ​Rozbudowa sematycznego wiki do modelowania procesów biznesowych ​+Regułowe metryki dla procesów biznesowych 
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
 +Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych 
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
 +Prototyp wiki do zarządzania wymaganiami w SBVR 
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
 +Rozbudowa sematycznego wiki do modelowania procesów biznesowych ​
  
 ===== Ambient/​Mobile ===== ===== Ambient/​Mobile =====
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej   * Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki   * Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Aplikacja do edycji DokuWiki na platformę Android   * Aplikacja do edycji DokuWiki na platformę Android
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych   * Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Prototyp wizualnego edytora BPMN na platformę Android   * Prototyp wizualnego edytora BPMN na platformę Android
  
 ===== Narzędziowe ===== ===== Narzędziowe =====
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Opracowanie środowiska wirtualnego dla narzędzi HaDEs z użyciem VirtualBox   * Opracowanie środowiska wirtualnego dla narzędzi HaDEs z użyciem VirtualBox
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Opracowanie środowiska do kompilacji i budowy pakietów Debian/GNU dla środowiska HaDEs   * Opracowanie środowiska do kompilacji i budowy pakietów Debian/GNU dla środowiska HaDEs
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Edytor notacji HMR dla Dokuwiki   * Edytor notacji HMR dla Dokuwiki
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Wizualny edytor tablic decyzyjnych dla Dokuwiki   * Wizualny edytor tablic decyzyjnych dla Dokuwiki
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Parser w języku Prolog dla notacji sBPMN   * Parser w języku Prolog dla notacji sBPMN
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Implementacja biblioteki komponentów graficznych BPMN dla pakietu TikZ (analogicznie do [[http://​www.ensta-paristech.fr/​~kielbasi/​tikzuml/​index.php?​lang=en|TikZ-UML]])   * Implementacja biblioteki komponentów graficznych BPMN dla pakietu TikZ (analogicznie do [[http://​www.ensta-paristech.fr/​~kielbasi/​tikzuml/​index.php?​lang=en|TikZ-UML]])
  
 ===== Bezpieczeństwo ===== ===== Bezpieczeństwo =====
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Modelowanie systemów firewall z użyciem reguł decyzyjnych   * Modelowanie systemów firewall z użyciem reguł decyzyjnych
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Modelowanie systemów wykrywania wtargnięć (IDS) z użyciem reguł decyzyjnych   * Modelowanie systemów wykrywania wtargnięć (IDS) z użyciem reguł decyzyjnych
 +{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}
   * Modelowanie polityki bezpieczeństwa PAM z użyciem reguł decyzyjnych   * Modelowanie polityki bezpieczeństwa PAM z użyciem reguł decyzyjnych
-  ​* Modelowanie polityki bezpieczeństwa SELinux z użyciem reguł decyzyjnych+{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}} 
 +  ​* Modelowanie polityki bezpieczeństwa SELinux z użyciem reguł decyzyjnych{{section>​gjn-eng2013-&​editbtn}}