Tematy prac magisterskich na rok 2012/13

Poniższe tematy obejmują głównie tematykę tzw. Business Intelligence i Ambient intelligence (w tym technologie mobilne) i a podział na kategorie inżynieria wiedzy i oprogramowania, etc. jest relatywnie umowny.

Osobna grupa tematów dotyczy właśnie uzyskanego przez GEIST projektu NCBiR Procesowo-semantyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (Prosecco) w ramach PBS.

Inżynieria oprogramowania

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt i implementacja hybrydowego środowiska projektowania i uruchamiania procesów i reguł biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a heterogenous design and runtime environment for business processess
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest integracja narzędzi do projektowania procesów biznesowych (Oryx) i reguł biznesowych (HQEd) oraz stworzenie hybrydowego środowiska uruchomieniowego dla takich modeli z wykorzystaniem silników jBPM i HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania, podstawy programowania w Java/C+ +, podstawy BPMN
Stan realizacja: Roman Sekuła
2011/12/29 15:29 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of prototypes of user interface forms for business processess
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest przegląd metod wspomagających tworzenie interfejsów użytkownika dla aplikacji opartych o procesy biznesowe. Punktem wyjścia jest rozwiązane TaskForms w jBPM
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania, podstawy programowania w Java, podstawy BPMN
Stan wolny
2012/04/21 18:41 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Zaprojektowanie bazy przykładów procesów i reguł biznesowych w procesach administracyjnych
Temat pracy w j. angielskim Design of business process models for administrative processess
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język opisu procesów biznesowych. Celem pracy jest identyfikacja i zamodelowanie przykładów procesów biznesowych mających miejsce w róznego rodzaju sytuacjach administracyjnych związanych między innymi z przepływem dokumentów i interakcjami osób (aktorów) w procesie biznesowym: np. składanie podania, obsługa sprawy w urzędzie, etc.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym BPMN, znajomość XML, podstawy programowania w Java
Stan realizacja: Mariusz Kumorek
2011/12/29 15:29 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza możliwości generowania aplikacji uruchamialnych z modeli BPMN
Temat pracy w j. angielskim Evaluation of Tools for genrating standalone application from the BPMN models
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. Obecnie istnieje szereg narzędzi pozwalających na bezpośrednie uruchamianie modeli BPMN. Celem pracy jest przegląd narzędzi do generowania aplikacji uruchamialnych bezpośrednio z modeli BPMN. Możliwych jest kilka scenariuszy, np. generowanie kodu w Java, generowanie opisu w BPEL, czy też osadzanie środowiska uruchomieniowego BPMN. W pracy należy się skupić na swobodnie dostępnych implementacjach, takich jak jBPM, Activity, czy Bonita.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania, podstawy programowania w Java, podstawy BPMN
Stan wolny
2012/03/28 00:00 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd, analiza i implementacja wybranych metryk dla procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Review, analysis and practical tool supprt of metrics for business processes
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Procesy biznesowe to istotna metoda specyfikacji w aplikacjach biznesowych BPMN to wizualny język modelowania procesów biznesowych. W projektowaniu procesów istotny jest element jakości - na ile proces jest “dobry”?, w jakim sensie/pod jakim względem?, jak go poprawić? Metryki są grupą metod analitycznych pozwalających na relatywnie prostą w implementacji ocenę wybranych aspektów i charakterystyk procesów. Celem pracy jest przegląd istniejących metryk, ich porównanie, oraz zaproponowanie wsparcia narzędziowego, w postaci analizatora modeli.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii BPMN, podstawy programowania w Java
Stan Realizacja: Olga Zachariasz
2012/06/14 09:11 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza metod tworzenia aplikacji w oparciu o podejście MDA i MDE
Temat pracy w j. angielskim Analysis of software design methods based on the MDA and MDE approaches
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy ma być przegląd podejść MDA (Model-Driven Archtecture) i MDE (Model-Driven Engineering) oraz technik MOF (Meta-Object Facility) i XMI (XML Metadata Intechange) i analiza metod wytwarzania oprogramowania opartych o te podejścia. Wynikiem pracy ma być ocena realnej stosowalności tych podejść, oraz zaproponowanie autorskich propozycji w zakresie modelowania procesów i reguł biznesowych wpisanego w podejście MDA.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy inżynierii wiedzy, technologii procesów i reguł biznesowych, podstawy programowania w Java
Stan wolny
2012/06/14 09:43 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza użycia regułowych metod opisu wymagań w procesie inżynierii wymagań
Temat pracy w j. angielskim Analysis of applications of rule-based tools in requirements engineering
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Inżynieria wymagań jest jednym z istotną częścią w inżynierii oprogramowania. Pozyskanie, opisanie a w miarę możliwości formalizacja wymagań jest niezwykle ważna dla właściwej realizacji kolejnych fazach procesu wytwarzania oprogramowania. Jedną z metod opisu wymagań jest użycie języka częściowo sformalizowanego, lecz bliskiego do naturalnego. Najnowsze propozycje obejmują między innymi reguły biznesowe i notację OMG SBVR. Celem pracy jest przegląd wybranych metod i narzędzi inżynierii wymagań ze szczególnym uwzględnieniem metod reguł biznesowych oraz ich ewaluacja pod kątem implementacji regułowych narzędzi wspierających specyfikację wymagań. Jako platforma implementacyjna rozważane jest użycie systemu typu wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, znajomość XML, elementy OCL, podstawy programowania w Java, PHP
Stan realizacja: Marta Drabarczyk
2011/12/29 15:35 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Regułowe metody wspierania testowania oprogramowania
Temat pracy w j. angielskim Proposal of a rule-based testing framework
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Testowanie jest nieodzownym etapem wytwarzania oprogramowania. Testowania można podzielić między innymi na biało i czarnoskrzynkowe. W testowaniu czarnoskrzynkowym testowanie jest realizowane między innymi na podstawi specyfikacji elementów oprogramowania. Jedną z podstawowych technik tego typu jest testowanie oparte o tablice decyzyjne zawierające specyfikację wejścia/wyjścia. Na ich podstawie można między innymi generować przypadki testowe. Praktycznym poziomem testowania dla programisty są testy jednostkowe sprawdzające poprawność dobrze wyizolowanych modułów oprogramowania. Celem pracy jest zaproponowanie metody projektowania testów i wspomagania ich generowania w oparciu o proces projektowania tablic decyzyjnych w notacji XTT2, która zapewnia sformalizowaną specyfikację wiedzy. Takie podejście powinno znacząco ułatwić testowanie, a prototypowe narzędzie na pakietu JUnit powinno znaleźć istotne praktyczne zastosowanie.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy inżynierii oprogramowania w tym UML, podstawy testowania oprogramowania w tym JUnit, znajomość XML, podstawy programowania w Java
Stan realizacja: Krzysztof Kutt
2011/12/29 15:37 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza metod projektowania regułowych systemów wykrywania i prewencji wtargnięć w sieciach komputerowych
Temat pracy w j. angielskim Analysis of rule-based design of network intrusion detection and prevention systems
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Wiele współcześnie wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa w sieciach i systemach komputerowych opiera się o paradygmat programowania regułowego, przykłady to systemy firewall czy wykrywania wtargnięć. Celem pracy jest przegląd metod użycia reguł w systemach bezpieczeństwa, oraz zaproponowanie metody projektowania takich systemów w oparciu o metody programowania regułowego z użyciem reguł biznesowych XTT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii firewall, ids, podstawy programowania, znajomość tematyki bezpieczeństwa
Stan wolna
2012/06/14 09:24 · Grzegorz J. Nalepa

Prosecco

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt ontologii formalnej i reguł biznesowych dla MSP z sektora usługowego
Temat pracy w j. angielskim Design of an Ontology and Business Rules for a SME in the Services Sector
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne pozwalają na spójne modelowanie wiedzy pojęciowej. Składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Celem pracy jest analiza potrzeb MŚP z sektora usług i stworzenie projektu ontologii modelującej podstawowe pojęcia pojawiające się w procesie zarządzania i bieżącego funkcjonowania MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kadrowych. Praca ma mieć charakter koncepcyjny i praktyczny a jej wyniki mają znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu wspomagającym proces zarządzania MŚP.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Java
Stan wolny
2012/03/27 23:35 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt ontologii formalnej, modelu procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
Temat pracy w j. angielskim Design of an Ontology, Business Process and Rules Models for a CRM System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne pozwalają na spójne modelowanie wiedzy pojęciowej. Składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Celem pracy jest analiza potrzeb systemu typu Customer Relationship Management i stworzenie projektu ontologii modelującej podstawowe pojęcia pojawiające się w takim systemie. Modelowi mają towarzyszyć procesy biznesowe w notacji BPMN. Praca ma mieć charakter koncepcyjny i praktyczny a jej wyniki mają znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu wspomagającym proces zarządzania MŚP.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Java
Stan wolny
2012/03/27 23:43 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt ontologii formalnej, modelu procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
Temat pracy w j. angielskim Design of an Ontology, Business Process and Rules Models for a CRM System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana/Automatyka i Robotyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne pozwalają na spójne modelowanie wiedzy pojęciowej. Składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Celem pracy jest analiza potrzeb systemu typu Document Management System i stworzenie projektu ontologii modelującej podstawowe pojęcia pojawiające się w takim systemie. Modelowi mają towarzyszyć procesy biznesowe w notacji BPMN. Praca ma mieć charakter koncepcyjny i praktyczny a jej wyniki mają znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu wspomagającym proces zarządzania MŚP.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
2012/03/27 23:43 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt ontologii formalnej, modelu procesów i reguł biznesowych na potrzeby systemu zarządzania zdarzeniami (Issue Tracking System)
Temat pracy w j. angielskim Design of an Ontology, Business Process and Rules Models for a Issue Tracking System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne pozwalają na spójne modelowanie wiedzy pojęciowej. Składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Celem pracy jest analiza potrzeb systemu typu Issue Tracking System i stworzenie projektu ontologii modelującej podstawowe pojęcia pojawiające się w takim systemie. Jako przykładów należy użyć systemów Redmine i Mantis. Modelowi mają towarzyszyć procesy biznesowe w notacji BPMN. Praca ma mieć charakter koncepcyjny i praktyczny a jej wyniki mają znaleźć zastosowanie w oprogramowaniu wspomagającym proces zarządzania MŚP.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Java
Stan wolny
2012/03/27 23:43 · Grzegorz J. Nalepa

Inżynieria wiedzy

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja biblioteki zaawansowanych procedur interfejsu użytkownika dla silnika HeaRT
Temat pracy w j. angielskim Implementation of UI callback library for the HeaRT engine
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. Reguły mogą być łączone z zewnętrznym środowiskiem programistycznym, oraz komunikować się z użytkownikiem poprzez procedury we/wy nazywane callbackami. Celem pracy jest implementacja biblioteki standardowych procedur wejścia/wyjścia dla platformy HeaRT z wykorzystaniem języka Java i innych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
2011/12/29 14:56 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Rozbudowa silnika wnioskującego HeaRT o obsługę procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim Business process execution framework for the HeaRT rule megine
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik XTT2 język i metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. HeaRT jest silnikiem wnioskującym dla reguł biznesowych XTT2. BPMN jest wizualną notacją dla procesów biznesowych. Część logiki sterującej procesów opisywanej wybranymi konstrukcjami (np. bramy) można odwzorować w postaci zbioru reguł decyzyjnych (tabeli decyzyjnej). Dzięki temu można częściowo uprościć model procesu i uprościć jego integrację z regułami biznesowymi. Celem pracy jest rozwinięcie wcześniej opracowanych koncepcji dotyczących takiego odwzorowania oraz ich prototypowa implementacja w oparciu o platformę HeaRT.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii BPMN i reguł biznesowych, znajomość XML, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
2011/12/29 14:57 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja i analiza przykładowych systemów reguł biznesowych dla systemu Drools/jBPM
Temat pracy w j. angielskim Implementation and analysis of business rules systems for the Drools/jBPM Rule Engine
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd platformy do tworzenia systemów regułowych Drools, oraz jej porównanie z metodą i narzędziami dla reguł biznesowych XTT2. W ramach pracy należy zbadać możliwość przeniesienia gotowych przykładów reguł biznesowych z Drools do XTT2 i vice versa.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta podstawy systemów regułowych i programowania w Java
Stan wolny
2011/12/29 15:02 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd i analiza metod reprezentacji i ewaluacji wiedzy w wybranych systemach semantic wiki
Temat pracy w j. angielskim Review and analysis of knowledge representation methods in selected semantic wikis
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest syntetyczny przegląd i analiza wybranych implementacji Semantic Wikis pod kątem użytych metod reprezentacji wiedzy. Przegląd ma być zrealizowany w oparciu o zaimplementowane dedykowane wiki tematyczne. Wynikiem przeglądu ma być porównanie wraz z propozycjami rozszerzeń istniejących systemów. Celem pracy jest przegląd wybranych zagadnień jakości wiedzy w systemach rozproszonych typu wiki. Następnie należ zaproponować procedury ewaluacji wiedzy na przykładzie wybranego systemu wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan realizacja: Łukasz Kutrzuba
2011/12/29 14:41 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd wybranych Semantic Wikis pod kątem interfejsów edycji baz wiedzy
Temat pracy w j. angielskim Review of knowledge base edition interfaces in Semantic Wiki systems
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Celem pracy jest przegląd istniejących systemów semantic wiki pod kątem interfejsów użytkownika do edycji baz wiedzy (np. fomularze, tabele, etc.) oraz zaproponowanie metod osadzenia reguł decyzyjnych w wiki pozwalających na formułowanie i przetwarzanie wiedzy. Należy przeanalizować możliwości zastosowania metody wnioskowania regułowego XTT2 do opisywania wiedzy w wiki.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML i XSLT, PHP, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
2011/12/29 14:43 · Grzegorz J. Nalepa
 
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Sformułowanie mechanizmów dynamicznego uaktualniania ontologi
Temat pracy w j. angielskim Formulation of dynamic ontology modification
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Ontologie formalne opisywane przy pomocy Description Logics (DL) składają się z terminologi (TBox) i instancji/faktów (ABox). Podstawowy formalizm DL nie przewiduje modyfikacji bazy faktów, co napotyka na problemy w implementacji mechanizmów wnioskowania regułowego. Obecnie w Europie trwają prace nad rozszerzeniem podejścia DL w tym kierunku. Celem pracy jest przegląd prac z zakresu tzw. ABox updates i zaproponowanie podejścia autorskiego, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej (rozbudowa istniejącego DL reasonera).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta elementy technologii Semantic Web, znajomość XML, podstawy Description Logics, podstawy programowania w Prologu i Java
Stan wolny
2011/12/29 14:39 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza możliwości użycia wirtualnych środowisk uruchomieniowych dla programowania w logice
Temat pracy w j. angielskim Analysis of applications of virtual machines for logic programming
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest przegląd i analiza współczesnych środowisk maszyn wirtualnych i modeli kompilacji pod kątem ich wykorzystania dla uruchamiania programów w językach programowania logicznego, np. Prolog. Celem pracy jest też zaproponowanie wariantów uruchamiania programów w logice w sposób bezpośredni, czy też poprzez proces ich translacji. Należy wziąć pod uwagę rozwiązania Warren Abstract Machine, JVM, Dalvik (software) czy wreszcie zyskujący szerokie zastosowania LLVM.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii kompilatorów, podstawy programowania w językach strukturalnych, obiektowych i deklaratywnych
Stan realizacj: Mateusz Ślażyński
2012/06/14 09:26 · Grzegorz J. Nalepa

Ambient intelligence i technologie mobilne

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza rozwiązań Augmented reality na platformach mobilnych pod kątem użycia metod sztucznej inteligencji
Temat pracy w j. angielskim Analysis of applications of artificial intelligence methods in augmented reality software for mobile devices
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Augmented reality czyli rzeczywistość rozszerzona to jeden z aspektów Ambient intelligence. Szerokie wykorzystanie smartphonów pozwoliło na rozpowszechnienie się aplikacji AR na telefony komórkowe. Celem pracy jest przegląd istniejących rozwiązań, takich jak Google_Goggles czy Layar pod kątem rozszerzenia ich, lub implementacji własnego narzędzia, wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, w tym semantycznego opisu otoczenia, przetwarzania zdarzeń (CEP-Complex Event Processing), czy wnioskowania regułowego.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii sztucznej inteligencji i Semantic Web, podstawy programowania na platformach mobilnych, w tym Android
Stan wolny
2012/06/14 09:18 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Opracowanie aplikacji mobilnej ambient intelligence dla edycji danych w systemach wiki
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a mobile ambient intelligence application for contributing wiki information
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Semantic Wikis to aplikacje webowe rozszerzające mechanizm klasycznych wiki o adnotacje semantyczne, pozwalające między innymi na zaawansowane przetwarzanie zgromadzonych w nich treści. Ich istotnym elementem jest pozyskiwanie wiedzy od wielu współpracujących ze sobą użytkowników. SW są istotnym i typowym przykładem aplikacji typu Web 2.0. Kolejnym ważnym etapem dla takich aplikacji jest wykorzystanie potencjału technologii mobilnych, w tym smartfonów czy tabletów, które znakomicie ułatwiają zwykłym, nie posiadającym nawet pełnej przeglądarki internetowej użytkownikom, dostarczanie treści, np. do portali społecznościowych. Celem pracy jest zaproponowanie nowego typu interfejsu do systemu typu wiki, na przykładzie popularnych portali wiki (np. Wikipedii), oraz wiki semantycznych. Interfejs byłby przeznaczony dla urządzeń mobilnych i korzystał z możliwości jakie daje ich zaawansowana sensoryka, wpisując się w nurt ambient intelligence.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Javie, ew. PHP, oraz na platformach mobilnych, w tym Android
Stan wolny
2012/06/14 09:18 · Grzegorz J. Nalepa
Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza możliwości adaptacji środowisk uruchomieniowych dla logiki biznesowej na platformach mobilnych
Temat pracy w j. angielskim Analysis of possible adaptation or business logic runtimes for mobile platforms
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Platformy mobilne i możliwości współczesnych urządzeń mobilnych dają duże możliwości tworzenia i uruchamiania oprogramowania. Rozwijanie bardziej zaawansowanych aplikacji biznesowych, będzie stopniowo wymagało przenoszenia, lub reimplementacji pewnych rozwiązań business intelligence na platformach mobilnych, czy to w postaci pełnej, czy dedykowanych klientów. Celem pracy jest przeanalizowanie możliwości adaptacji wybranych rozwiązań dla implementacji reguł i procesów biznesowych (i ew. innych rozwiązań) dla platform mobilnych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii business intelligence, w tym reguł i procesów biznesowych, podstawy programowania na platformach mobilnych, w tym Android
Stan realizacja: Tomasz Landowski
2012/06/14 09:19 · Grzegorz J. Nalepa

Inne

Opiekun pracy dr inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy System wspierający tworzenie prezentacji parametryzowanych
Temat pracy w j. angielskim Parametrized Presentation Support System
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest zaproponowanie systemu wspierającego tworzenie prezentacji w systemie LaTeX. System ma obsługiwać sytuację, gdy autor bazując na wspólnej kolekcji slajdów buduje parametryzowane tematycznie prezentacje, poprzez wybór slajdów na dany temat z puli dostępnych. Zadaniem systemu jest wyeliminowanie redundancji przy tworzeniu prezentacji.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta LaTeX, elementy technologii Semantic Web, podstawy programowania w Shellu, Make i Ant
Stan wolny
2011/12/29 15:31 · Grzegorz J. Nalepa
Last modified: 2012/06/19 11:41