Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

dydaktyka:mgr:2013:tematy_mgr_all [2012/06/19 09:45]
gjn prosecoo struct
dydaktyka:mgr:2013:tematy_mgr_all [2012/06/19 11:41] (current)
gjn pbs
Line 2: Line 2:
  
 Poniższe tematy obejmują głównie tematykę tzw. [[wp>​Business Intelligence]] i [[wp>​Ambient intelligence]] (w tym technologie mobilne) i a podział na kategorie inżynieria wiedzy i oprogramowania,​ etc. jest relatywnie umowny. Poniższe tematy obejmują głównie tematykę tzw. [[wp>​Business Intelligence]] i [[wp>​Ambient intelligence]] (w tym technologie mobilne) i a podział na kategorie inżynieria wiedzy i oprogramowania,​ etc. jest relatywnie umowny.
 +
 +Osobna grupa tematów dotyczy właśnie uzyskanego przez [[http://​geist.agh.edu.pl|GEIST]] projektu NCBiR //​Procesowo-semantyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (Prosecco)//​ w ramach [[http://​www.ncbir.pl/​programy-krajowe/​program-badan-stosowanych/​aktualnosci/​art,​1393,​informacja-o-wynikach-i-konkursu-programu-badan-stosowanych.html|PBS]].
  
 ===== Inżynieria oprogramowania ===== ===== Inżynieria oprogramowania =====