Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Stan wolny

AuR

 • Rozpoznawanie ruchów/gestów przez Asus Xtion
 • kontekstowa adaptacja parametrów pracy Androida
 • Stworzenie prototypu formularzy semantycznych dla platformy mobilnej
 • Analiza mobilnych interfejsów dla semantycznych wiki
 • Analiza mobilnych rozwiązań Augmented Reality na platformach mobilnych
 • Analiza możliwości SDK Smartboard pod kątem rozbudowy UI

Narzędziowe

 • Opracowanie środowiska wirtualnego z użyciem VirtualBox dla narzędzi HaDEs
 • Opracowanie środowiska do kompilacji i budowy pakietów Debian/GNU dla środowiska HaDEs
 • Edytor notacji tekstowej HMR (notacja reguł biznesowych) dla systemu Dokuwiki
 • Implementacja wizualnego edytora tablic decyzyjnych dla Dokuwiki
 • Parser w języku Prolog dla notacji sBPMN
 • Rozbudowa systemu SE wiki
 • Implementacja biblioteki komponentów graficznych BPMN dla pakietu TikZ w LaTeXu (analogicznie do TikZ-UML)
 • Implementacja wizualnego edytora diagramów EPC (Event-driven_process_chain) dla Dokuwiki
 • Implementacja interfejsu graficznego do silnika wnioskującego HeaRT
 • Integracja silnika wnioskującego HeaRT z systemem DokuWiki

Biz Intelligence

 • Projekt i implementacja prototypów interfejsów użytkownika dla procesów biznesowych
 • Projekt systemu (ontologia+reguły) wspomagania zarządzania
  • dla MSP z sektora usługowego w wybranym obszarze działalności
  • na potrzeby systemu wspomagania relacji z klientami (CRM)
  • na potrzeby systemu zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów (DMS)
 • Przegląd podejść i narzędzi do semantyzacji usług webowych (web service) i rozwiązań ESB

Semantyka

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd i analiza algorytmów i narzędzi dopasowania semantycznego
Temat pracy w j. angielskim Review and analysis of semantic matching algorithms and tools.
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Technologie semantyczne pozwalają na wzbogacenie danych o tzw. meta-dane, takie jak określenie kategorii danego obiektu czy relacji z innymi obiektami. Ontologie to formalne modele opisujące pojęcia i relacje między nimi. Te same pojęcia i relacje moga być jednak inaczej zorganizowane w obrębie różnych ontologii. Dopasowanie semantyczne polega na wyszukaniu w dwóch różnych ontologiach pojęć, które sa sobie równoważne lub wystarczająco podobne. W zakres pracy wchodzą:
* Przegląd, analiza i porównanie algorytmów dopasowania semantycznego.
* Analiza algorytmów pod kątem złożoności ontologii, na których mogą działać, podejść, metod, przegląd obszarów zastosowań.
* Przegląd i ewaluacja dostępnych narzędzi realizujących dopasowanie semantyczne.
* Porównanie, instalacja wybranych narzędzi, testowe aplikacje, opis eksperymentów i wniosków.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta [not-must, do douczenia] technologie semantyczne (ontologie, rdf)
Stan wolny

Tools

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Instalacja i konfiguracja wybranego środowiska do automatycznej kompilacji i budowy narzędzi wspierających metodologię HeKatE
Temat pracy w j. angielskim Installation and configuration of an environment for automatic compilation and building of HeKatE tools
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zakres pracy obejmuje zagadnienie narzędzi ciągłej integracji (typu Hudson, Jenkins) stosowanych na szeroką skalę w firmach wytwarzających oprogramowanie. Narzędzia tego typu umożliwiają duży stopień automatyzacji w całym procesie wytwarzania oprogramowania a w szczególności w zakresie procesu testowania. Podstawowym przypadkiem użycia tego typu narzędzi jest automatyczne pobieranie kodu źródłowego z repozytorium, jego kompilacja oraz uruchomienie procesu testowania. Podstawowy zakres niniejszej pracy przewiduje przeprowadzenie instalacji i konfiguracji narzędzia ciągłej integracji, pozwalającej na automatyczne kompilowanie i budowanie narzędzi środowiska HaDEs. Ponadto w pracy przewiduje się dokonanie porównania istniejących narzędzi, spisanie wniosków oraz przebiegu procesu konfiguracji wybranego narzędzia.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta (nieobowiązkowo) Znajmość narzędzi typu Hudson, SVN, Prolog. Znajmość metodologii HeKatE.
Stan wolny

Augmented Reality

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd i ewaluacja metod modelowania kontekstu i wnioskowania w systemach świadomych kontekstu
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zakres pracy obejmować powinien analizę możliwości poszczególnych metod modelowania kontekstu (ontologie, reguły, metody probabilistyczne) i wnioskowania z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Analiza powinna brać pod uwagę takie elementy jak: wydajność (zużycie zasobów, energii), prywatność, ekspresywność języka modelowania, ograniczenia wnioskowania.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java
Stan rezerwacja: Mateusz Zieliński
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja i ewaluacja samouczącego sie middlewaru dla mobilnych systemów świadomych kontekstu
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W systemach context-aware każda informacja pomagająca w określeniu danego kontekstu jest cenna, jednak chcąc odczytywać dane z sensorów non stop, bateria urządzenia mobilnego wyczerpie się w przeciągu kilku godzin. Projekt polega na przeanalizowaniu istniejących rozwiązań optymalizujących dostęp do sensorów pod względem zużycia energii. Wybranie lub skomponowanie algorytmu minimalizującego ilość odpytań sensorów, które aktualnie są w stanie spoczynku, implementacja tego rozwiązania na urządzeniu z systemem Android i porównanie z innymi tego typu rozwiązaniami
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java Octave
Stan rezerwacja
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja i ewaluacja algorytmów automatycznej klastryzacji danych
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Implementacja algorytmu klastryzujacego, bazującego na K-means, umożliwiającego automatyczną klastryzację danych poprzez wyznaczanie optymalnej ilości klastrów dla zbioru danych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java, Octave
Stan realizacja: Olgierd Grodzki
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Fuzja sensorów na okularach do rzeczywistości wzbogaconej
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Implementacja algorytmu umożliwiającego fuzję sensorów (GPS, akcelerometr, kompas) to wyznaczania orientacji okularów w 3D i umożliwienia tagowania lokalizacji GPS na obrazie przechwytywanym przez kamerę okularów.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java, C++
Stan wpisane: Wawrzyniec Nowak

BizIntelligence

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Opracowanie zbioru typów atrybutów dla reguł biznesowych i ich integracja z formularzami oprogramowania Activiti
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zbiory reguł biznesowych oparte są o zdefiniowane atrybuty, posiadające określone dziedziny. Typy tych atrybutów mogą być w łatwy sposób definiowane. W ramach pracy należy przejrzeć istniejące przykłady zbiorów reguł i opracować zestaw nowych typów atrybutów (np. data, czas, kod pocztowy, itp.) oraz zaimplementować dla nich obsługę w formularzach w oprogramowaniu Activiti Modeler.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java, podstawy JavaScriptu
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Zastosowanie i rozszerzenie systemu BPWiki do inżynierii procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPWiki to system pracy zespołowej typu wiki (do grupowej edycji treści) rozbudowany o dodatkowe pluginy. W ramach prac należy rozszerzyć system pod kątem użycia go do inżynierii procesów biznesowych. Należy zintegrować system z narzędziem do metryk (udostępnionym narzędziem w Javie (lub) stworzenie pluginu do metryk bazującego na pluginie BPMN), a także zaimplementować plugin umożliwiający integrację procesu z regułami biznesowymi (wprowadzenie możliwości dodawania linków do tabel/plików z regułami do zadań regułowych oraz możliwości eksportu modelu procesu wraz z regułami).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość PHP, podstawy JavaScriptu
Stan realizacja: Paweł Kozioł
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Integracja reguł z procesami biznesowymi w środowisku Activiti
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Implementacja obsługi (formularzy/formatek GUI na WWW) reguł biznesowych XTT2 w środowisku webowym Activiti Modeler (wprowadzenie możliwości dodawania linków do tabel/plików z regułami do zadań regułowych, możliwości edycji danych oraz eksportu modelu procesu wraz z regułami).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość języków: XHTML, JavaScript, Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja biblioteki komponentów graficznych BPMN dla pakietu TikZ w LaTeXu
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W ramach pracy należy zaimplementować bibliotekę do języka znaczników LaTeX na bazie pakietu TikZ. Biblioteka powinna działać w podobny sposób, co istniejące biblioteki do innych języków np. TikZ-UML.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość środowiska LaTeX
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projektowanie regułowych systemów prewencji i wykrywania wtargnięć w sieciach komputerowych
Temat pracy w j. angielskim Rule-based design of network intrusion prevention and detection systems
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik HeKatE to metodologia wizualnego projektowania systemów decyzyjnych opartych o reguły. Celem pracy jest użycie metodologii do projektowania regułowych systemów bezpieczeństwa, np. firewalli.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość tematyki bezpieczeństwa
Stan wpisane: Kamil Kasprzyk
Last modified: 2013/10/02 15:25