Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Modelowanie złożonych zdarzeń z wykorzystaniem reguł decyzyjnych
Temat pracy w j. angielskim Complex events modeling using rule-based approach
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik CEP (Complex Event Processing) jest podejściem do modelowania złożonych zdarzeń zachodzących w czasie. Zdarzenie złożone jest swego rodzaju relacją pomiędzy zdarzeniami prostymi. Wystąpienie zdarzenia złożonego jest równoznaczne wystąpieniu zdarzeń prostych spełniających taką relację. Zakres pracy obejmuje przegląd i ewaluację dostępnych narzędzi modelowania zdarzeń złożonych, wspierających podejście CEP a także porównanie i instalacje wybranych narzędzi oraz zamodelowanie przykładów.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta (do doczytania) technologie regułowe, znajomość podejścia CEP
Stan rezerwacja: Weronika Łabaj http://ai.ia.agh.edu.pl/wiki/pl:dydaktyka:mgr:2014msc_cep:start
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza i interpretacja logów w systemie Android pod kątem identyfikacji zdarzeń
Temat pracy w j. angielskim Android log analysis for identification of complex events
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta wybrane technologie mobilne, programowanie w Java
Stan rezerwacja: Marcin Kosztołowicz
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt i prototyp systemu realizującego mechanizmy dopasowania semantycznego
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a semantic matching system.
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Technologie semantyczne pozwalają na wzbogacenie danych o tzw. meta-dane, takie jak określenie kategorii danego obiektu czy relacji z innymi obiektami. Ontologie to formalne modele opisujące pojęcia i relacje między nimi. Te same pojęcia i relacje mogą być jednak inaczej zorganizowane w obrębie różnych ontologii. Dopasowanie semantyczne polega na wyszukaniu w dwóch różnych ontologiach pojęć, które są sobie równoważne lub wystarczająco podobne. Praca obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Dyplomant zapoznaje się z technologiami i algorytmami dopasowania semantycznego a także z dostępnymi narzędziami. Po analizie dostępnych rozwiązań wykonuje projekt i implementację systemu umożliwiającego składowanie danych semantycznych a następnie wykonywanie na nich dopasowań zgodnie z wybranym algorytmem.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta wybrane technologie internetowe, znajomość technologii semantycznych (ontologie, rdf)
Stan rezerwacja: Tomasz Ibrom
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Projekt i implementacja internetowego systemu zarządzania kompetencjami z wykorzystaniem technologii semantycznych
Temat pracy w j. angielskim Design and implementation of a competence management system using semantic technologies.
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1/2
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Systemy zarządzania kompetencjami stanowią klasę systemów stosowanych m.in. w zarządzaniu kadrami (pozyskiwanie nowych pracowników, dopasowanie wykonawców do zadań, tworzenie zespołów projektowych itp.). Technologie semantyczne pozwalają na dodanie meta-informacji do danych, takich jak określenie kategorii danego obiektu czy relacji z innymi obiektami, w celu ich lepszego wykorzystania. Ontologie to formalne modele opisujące pojęcia i relacje między nimi. Celem pracy jest stworzenie prototypu systemu do zarządzania kompetencjami. Praca obejmuje stworzenie modelu kompetencji a także opracowanie strategii zarządzania nimi (wyszczególnienie zadań). System powinien wykorzystywać technologie semantyczne do reprezentowania i przetwarzania wiedzy zgromadzonej w systemie.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta technologie internetowe i bazodanowe, technologie semantyczne (ontologie, rdf)
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd i ewaluacja metod modelowania kontekstu i wnioskowania w systemach świadomych kontekstu
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zakres pracy obejmować powinien analizę możliwości poszczególnych metod modelowania kontekstu (ontologie, reguły, metody probabilistyczne) i wnioskowania z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Analiza powinna brać pod uwagę takie elementy jak: wydajność (zużycie zasobów, energii), prywatność, ekspresywność języka modelowania, ograniczenia wnioskowania.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd i ewaluacja metod i narzędzi modelowania kontekstu na platformach mobilnych
Temat pracy w j. angielskim Evaluation of methods and tools for context modelling on mobile platforms
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zakres pracy obejmować powinien analizę możliwości poszczególnych metod modelowania kontekstu (ontologie, reguły, metody probabilistyczne) i wnioskowania z uwzględnieniem urządzeń mobilnych. Analiza powinna brać pod uwagę takie elementy jak: wydajność (zużycie zasobów, energii), prywatność, ekspresywność języka modelowania, ograniczenia wnioskowania.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java
Stan rezerwacja: Agnieszka Adamczyk
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja i ewaluacja samouczącego sie middlewaru dla mobilnych systemów świadomych kontekstu
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W systemach context-aware każda informacja pomagająca w określeniu danego kontekstu jest cenna, jednak chcąc odczytywać dane z sensorów non stop, bateria urządzenia mobilnego wyczerpie się w przeciągu kilku godzin. Projekt polega na przeanalizowaniu istniejących rozwiązań optymalizujących dostęp do sensorów pod względem zużycia energii. Wybranie lub skomponowanie algorytmu minimalizującego ilość odpytań sensorów, które aktualnie są w stanie spoczynku, implementacja tego rozwiązania na urządzeniu z systemem Android i porównanie z innymi tego typu rozwiązaniami
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java Octave
Stan rezerwacja: Tomasz Sieprawski
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Opracowanie i implementacja metod modelowania i wnioskowania kontekstowego dla samouczącego się middlewaru dla systemów mobilnych
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W systemach context-aware każda informacja pomagająca w określeniu danego kontekstu jest cenna, jednak chcąc odczytywać dane z sensorów non stop, bateria urządzenia mobilnego wyczerpie się w przeciągu kilku godzin. Projekt polega na przeanalizowaniu istniejących rozwiązań optymalizujących dostęp do sensorów pod względem zużycia energii. Wybranie lub skomponowanie algorytmu minimalizującego ilość odpytań sensorów, które aktualnie są w stanie spoczynku, implementacja tego rozwiązania na urządzeniu z systemem Android i porównanie z innymi tego typu rozwiązaniami
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java Octave
Stan rezerwacja: Karol Wartak
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Analiza i ewaluacja metod pozyskiwania danych dla celów lokalizacji użytkowników urządzeń mobilnych
Temat pracy w j. angielskim Analysis and evaluation of data collection methods for localization of mobile users
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Celem pracy jest ewaluacja różnych scenariuszy i źródeł pozyskiwania danych z sensorów urządzeń mobilnych w celu lokalizowania użytkowników urządzeń mobilnych.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java, Octave
Stan rezerwacja: Hubert Szostek
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Opracowanie opisu atrybutów dla procesów i reguł biznesowych oraz ich integracja w systemie Activiti
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Zbiory reguł biznesowych oparte są o zdefiniowane atrybuty, posiadające określone dziedziny. Typy tych atrybutów mogą być w łatwy sposób definiowane. W ramach pracy należy przejrzeć istniejące przykłady zbiorów reguł i opracować zestaw nowych typów atrybutów (np. data, czas, kod pocztowy, itp.) oraz zaimplementować dla nich obsługę w formularzach w oprogramowaniu Activiti Modeler.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta programowanie w języku Java, podstawy JavaScriptu
Stan realizacja: Mateusz Oleksiak (AiR)
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Zastosowanie BPWiki do inżynierii procesów biznesowych
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik BPWiki to system pracy zespołowej typu wiki (do grupowej edycji treści) rozbudowany o dodatkowe pluginy. W ramach prac należy rozszerzyć system pod kątem użycia go do inżynierii procesów biznesowych. Należy zintegrować system z narzędziem do metryk (udostępnionym narzędziem w Javie (lub) stworzenie pluginu do metryk bazującego na pluginie BPMN), a także zaimplementować plugin umożliwiający integrację procesu z regułami biznesowymi (wprowadzenie możliwości dodawania linków do tabel/plików z regułami do zadań regułowych oraz możliwości eksportu modelu procesu wraz z regułami).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość PHP, podstawy JavaScriptu
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Integracja reguł z procesami biznesowymi w środowisku Activiti
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik Implementacja obsługi (formularzy/formatek GUI na WWW) reguł biznesowych XTT2 w środowisku webowym Activiti Modeler (wprowadzenie możliwości dodawania linków do tabel/plików z regułami do zadań regułowych, możliwości edycji danych oraz eksportu modelu procesu wraz z regułami).
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość języków: XHTML, JavaScript, Java
Stan wolny
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Przegląd, analiza i prototypowa implementacja algorytmów uczenia maszynowego dla strumieni danych
Temat pracy w j. angielskim none
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość języków: C++, Octave
Stan Paweł Makaruk
Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy Implementacja usług sieciowych dostosowujących się do kontekstu pracy na platformie JavaEE
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Magisterska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka Stosowana
Zakres pracy i oczekiwany wynik W ramach pracy należy zaimplementować usługi sieciowe (web service) na platformie Java. W ramach pracy należy dokonać analizy możliwości dynamicznej adaptacji funkcjonalności webserwisu do kontekstu pracy.
Specjalne kwalifikacje dyplomanta znajomość Javy i środowiska LaTeX, enterprise service bus
Stan wpisane: Wojciech Wilk (AiR), Szymon Ząbkiewicz
Last modified: 2014/06/25 16:43