Tematy prac inżynierskich dla kierunku informatyka na rok 2014/5

Wspomaganie generowania modeli procesów biznesowych przy pomocy formularzy

Table-based ganeration of business process models Celem pracy jest realizacja algorytmu pozwalającego na generowanie modeli procesów biznesowych przy pomocy formularzy

R: Mateusz Maj

System wersjonowania logicznego dla semantycznego wiki

Systemy semantic wikis pozwalają na przechowywanie nie tylko tekstu, ale i wiedzy w różnej postaci. Tym niemniej większość z nich posiada wersjonowanie treści bazujące właśnie głównie na danych tekstowych. Celem pracy jest implementacja systemu wersjonowania logicznego, pozwalającego na uchwycenie nie tylko treści ale i sensu zmian. Implementacja ma dotyczyć silnika Loki.

Integracja silnika regułowego w systemie semantycznego wiki

Systemy semantic wikis pozwalają na przechowywanie nie tylko tekstu, ale i wiedzy w różnej postaci. Interesującą cechą takich systemów jest realizacja wnioskowania z użyciem tej wiedzy, w tym wnioskowania regułowego. Celem pracy jest rozwinięcie i implementacja prototypu opisanego w publikacji Embedding the HeaRT Rule Engine into a Semantic Wiki. Implementacja ma dotyczyć silnika Loki.

Implementacja rekomendera POI na urządzenia mobilne, z wykorzystaniem HeaRTDroid i OpenStreetMap

Implementation of a mobile recommender system of POI for OpenStreetMap

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja kontekstowego systemu rekomendującego POI (Points Of Interests). Wiedza na temat rekomendacji powinna być zakodowana w systemie regułowym bazującym na reprezentacji wiedzy XTT2. Reguły powinny być przetwarzane za pomocą silnika wnioskującego HeaRTDroid (mobilnej wersji HeaRT. System regułowy powinien filtrować poszczególne POI w zależności od profilu użytkownika i kontekstu (np. if popołudnie, deszcz then recommend kino). Dane na temat POI powinny być pobierane z OpenStreetmaps. System powinien umożliwiać użytkownikowi dodawanie i modyfikację reguł.

R: Krzysztof Balon, Inf.

Rozbudowa Context-Viewer o narzędzia do analizy danych oparte na weka

Praca ma na celu rozbudowę narzędzie do wizualizacji danych kontekstowych o funkcje analizy danych. System powinien być rozbudowany o narzędzie do preprocessingu danych (np. zamianę danych GPS na dane symboliczne: 19,51 → Dom) i generowania pliku ARFF (pliku wejściowego dla Weka - narzędzia do data miningu). Narzędzie do preprocessingu powinno być w pełni konfigurowalne. Drugim etapem jest osadzenie oprogramowania WEKA w interfejsie ContextViewera i umożliwienie pracę na danych.

Grywalizacja (gamification) systemu do zbierania danych kontekstowych

Celem pracy jest projekt i implementacja warstwy grywalizacji do systemu do gromadzenia danych kontekstowych. Grywalizacja powinna polegać na dodaniu pewnych elementów rozgrywki, zbierania tzw osiągnięć, etc. Efektem ma być zachęcenie do korzystania z aplikacji osoby spoza świata nauki, które mogłyby w ten sposób podzielić się swoimi danymi kontekstowymi.

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Stan wolny
Last modified: 2014/09/24 11:24