Tematy prac magisterskich dla kierunku informatyka na rok 2014/5

Techniki mikrolokalizacji w mobilnych systemach świadomych kontekstu

Microlocalization techniques for mobile context-aware systems Celem pracy jest wykonanie środowiska do mikrolokalizajic, w tym BLE w dla systemu świadomego kontekstu uzytkownika.

R: Olgierd Grodzki

Rozbudowa systemu semantycznego wiki o mechanizmy regułowe

Embedding rule reasoning in a semantic wiki

Systemy semantic wikis pozwalają na przechowywanie nie tylko tekstu, ale i wiedzy w różnej postaci. Tym niemniej większość z nich posiada wersjonowanie treści bazujące właśnie głównie na danych tekstowych. Celem pracy jest implementacja systemu wersjonowania logicznego, pozwalającego na uchwycenie nie tylko treści ale i sensu zmian. Implementacja ma dotyczyć silnika Loki. Interesującą cechą takich systemów jest realizacja wnioskowania z użyciem tej wiedzy, w tym wnioskowania regułowego. Kolejnym celem pracy jest również rozwinięcie i implementacja prototypu opisanego w publikacji Embedding the HeaRT Rule Engine into a Semantic Wiki. Implementacja ma dotyczyć silnika Loki. Użycie mechanizmów regułowych ma również pozwolić realizację opartych o tablice decyzyjne testów oprogramowania.

R: Michał Lenart

Opracowanie konfiguratora regułowego dla systemu uczenia maszynowego

Design of a Rule-based configurator for a machinne learning system

W praktycznej realizacji systemów klasyfikacji opartych o algorytmy uczenia maszynowego wyzwaniem jest dobór właściwego algorytmu i jego parametrów. Dysponując odpowiednią wiedzą ekspercką/dziedzinową, możliwe jest wspomaganie tego procesu, np. za pomocą prostego systemu ekspertowego. Celem pracy jest zaproponowanie systemu wnioskującego, pozwalającego na półautomatyczne konfigurowanie oprogramowania WEKA. Elementem wspomagającym jest wykorzystanie portalu OpenML.org.

R: Patryk Kiepas

Wykorzystanie mechanizmów poszerzonej rzeczywistości do wspomagania pamięci i orientacji

Celem pracy jest budowa systemu rzeczywistości poszerzonej opartego o okulary Vuzix M100 i hełm Oculus Rift. Celem systemu jest wspomaganie użytkownika w zapamiętywaniu (np. wirtualne karteczki postit) i orientacji w przestrzeni, poprzez użycie wizualizacji informacji z różnych źródeł (portale społecznościowe, kalendarz etc).

Z: Tomasz Choma

Wykorzystanie okulografu do analizy skupienia użytkownika na elementach interfejsu w aplikacjach webowych

Eye tracker based analysis of user focus on GUI in web applications

Celem pracy jest użycie okulografu (eye scanner) EyeTribe do analizy interakcji użytkownika z interfejsem, w szczególności graficznym. W wyniku analizy możliwa powinna być optymalizacja interfejsu, w tym jego półautomatyczna optymalizacja.

R: Piotr Kaczmarzyk

Wykorzystanie okulografu do analizy interakcji użytkownika z interfejsem graficznym

Eye tracker based analysis of user interaction with GUI

R: Jacek Kurlit

Opracowanie programowalnego interfejsu użytkownika opartego o gesty

Design of a gesture based programmable UI

Celem pracy jest zaprojektowanie interfejsu użytkownika opartego o gesty i wykorzystującego kontroler Leap. W ramach pracy należy sformułować scenariusze użycia interfejsu tak aby były wspomagane typowe interfejsy graficzne i dotykowe.

R: Jakub Sieradzki

(do 10.10.14?)

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Stan wolny
Last modified: 2014/10/07 16:52