Tematy prac inżynierskich i magisterskich dla kierunku informatyka na rok 2015/6

UWAGA

  1. w tym roku prace są związane technologiami inteligentnymi z pogranicza HCI i Sem Web.
  2. nie przyjmuję tematów “własnych” - chyba, że wiązałyby się ściśle z w.w. obszarami moich zainteresowań

Oculus Rift i modulacja sensoryczna

Celem pracy jest jest stworzenie prostego środowiska rzeczywistości wirtualnej z użyciem hełmu Oculus Rift DK2, które modyfikowało percepcję przestrzeni w zaprogramowany sposób, np. aby osobie poruszającej się wydawało się, że w środowisku panuje inna przyśpieszenie, poruszała się w zwolnionym tempie etc. Wzbogaceniem pracy byłoby połączenie ze sterownikiem ruchowym LeapMotion aby uzyskać sprzężenie zwrotne - interakcję haptyczną. Prace należy zrealizować w środowisku Unity.

Akwizycja wiedzy w przestrzeni wirtualnej

Celem pracy jest stworzenie z użyciem Oculus Rift i Leap Motion środowiska w którym użytkownik interaktywnie przekazuje systemowi informacje o napotykanych przedmiotach (np. pokazując “to jest krzesło”) a system buduje bazę wiedzy. Poszerzeniem pracy może być odwzorowanie rzeczywistej przestrzeni uprzednio zmapowanej z użyciem kamery 3d Structure.IO

Odwzorowywanie przestrzeni wirtualnej

Celem pracy jest zautomatyzowanie procesu odwzorowywania przestrzeni rzeczywistej z użyciem kamery 3d Structure.IO do użytku z hełmem Oculus Rift.

Asystent w przestrzeni poszerzonej (augmented reality)

Celem pracy jest implementacja inteligentnego asystenta podpowiadającego użytkownikowi okularów VuzixM100 informacje przydatne w danej sytuacji. Interakcja z asystentem może być realizowana na różne sposoby, np. głosowo, czy ruchowo.

Opracowanie prototypu inteligentnego asystenta z użyciem okularów przestrzeni poszerzonej

Design of prototype intelligent assistant for augmented reality glasses

Wojciech Rod

Inteligentne ubrania

Celem pracy jest budowa szeregu prototypowych inteligentnych ubrań na platformie Adafruit FLORA z użyciem Arduino i ew. RaspberryPi2.

Oculus Rift i Leap Motion, tutoriale

Celem pracy jest opracowanie i implementacja serii tutoriali dotyczących sprzętu. W wyniki ma powstać dostępna baza dem mająca wspomagać osoby uczące się pracy ze sprzętem.

EyeTribe przewodnik

Eytribe to prosty okulograf (eyetracker). Celem pracy jest opracowanie i implementacja serii tutoriali dotyczących sprzętu. W wyniki ma powstać dostępna baza dem mająca wspomagać osoby uczące się pracy ze sprzętem. Należy obsłużyć języki Python i Java.

Vuzix przewodnik

Vuzix M100 to proste okulary rzeczywistości poszerzonej (augmented reality). Celem pracy jest opracowanie i implementacja serii tutoriali dotyczących sprzętu. W wyniki ma powstać dostępna baza dem mająca wspomagać osoby uczące się pracy ze sprzętem. Należy obsłużyć języki Python i Java.

Opiekun pracy dr hab. inż. Grzegorz J. Nalepa
Nazwa jednostki Katedra Informatyki Stosowanej
Temat pracy
Temat pracy w j. angielskim
Rodzaj pracy(m/i) Inżynierska
Ilość osób realizujących 1
Kierunek (specjalność) Informatyka
Zakres pracy i oczekiwany wynik
Specjalne kwalifikacje dyplomanta
Stan wolny
Last modified: 2015/10/06 12:45