Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

researchprof [2015/05/19 11:35]
gjn [Doktoraty - recenzje]
researchprof [2016/01/04 16:03] (current)
gjn dydaktyka, studenci
Line 33: Line 33:
 ===== MISC ==== ===== MISC ====
   - AWARE uses us http://​www.awareframework.com/​science/,​ 2014,5   - AWARE uses us http://​www.awareframework.com/​science/,​ 2014,5
 +
 +===== Dydaktyka ====
 +  * OGG, wyróżnenie,​ Wyniki_XXXII_KPM_PTI.pdf,​ 2016
 +  * OGG, wyróżnienie,​ Diamenty AGH, 2015
 +  * Kiepas, notatki w internecie, 2015
 +  * WTA, nagroda, wyróznienie w konkursie PTI - FIX!