Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rw [2012/05/16 11:32]
gjn utworzono
rw [2012/05/24 13:50] (current)
gjn
Line 10: Line 10:
 uzywanie wiki do calego procesu od jego porzadku uzywanie wiki do calego procesu od jego porzadku
 szablony dok do zlozenia i przyklady szablony dok do zlozenia i przyklady
 +
 +http://​www.jstor.org/​discover/​10.2307/​27653671?​uid=3738840&​uid=2&​uid=4&​sid=47699024087057 ​
 +
 +http://​www.jstor.org/​discover/​10.2307/​27653671?​uid=3738840&​uid=2&​uid=4&​sid=47699024087057
 +