Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

startpl [2013/08/20 22:17] (current)
gjn created
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +====== Witaj w wiki - Grzegorz J. Nalepa ======
 +
 +\\
 +{{:​gjn-athens-mini.jpg |Grzegorz J. Nalepa at Acropolis in 2008}}
 +Witaj w moim wiki!
 +
 +Grzegorz J. Nalepa <​gjn@agh.edu.pl>​
 +
 +[[http://​geist.agh.edu.pl/​|{{ :​en:​geist-logo.png?​100}}]] ​
 +
 +[[en:​cv#​contact|Full contact data]].\\
 +
 +Motto: //Minds shape worlds!//\\
 +
 +[[http://​geist.agh.edu.pl/​|GEIST Group for Engineering of Intelligent Systems and Technologies]]
 +
 +====== Wydarzenia ======
 +Wybrane wydarzenia z którymi jestem związany:
 +
 +{{page>​en:​events&​nofooter}}
 +
 +====== Dydaktyka ======
 +
 +**Pełne [[dydaktyka:​start|informacje dla studentów dotyczące dydaktyki]].**
 +([[http://​home.agh.edu.pl/​gjn/​dydaktyka/​index2008.html|Stare informacje o dydaktyce.]])
 +
 +
 +====== Praca naukowa ======
 +
 +Jestem aktywnie zaangażowany w badania naukowe.
 +Pełniejsze informacje na [[en:​research|osobnej stronie poświęconej badaniom]] ENVER.
 +
 +Wykaz moich publikacji
 +[[http://​www.bpp.agh.edu.pl/​bpp-show.phtml?​s=b1&​aut=3663|w serwisie AGH BPP]]
 +oraz w systemach:
 +{{page>​citelinks&​nofooter}}
 +
 +Ostatnio podstawowa działalność naukowa wiąże się z koordynacją
 +[[http://​bimloq.ia.agh.edu.pl|projektu Bimloq]],
 +kierowanego przez [[http://​home.agh.edu.pl|Prof. Antoniego Ligęzę]].
 +W naszym [[http://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki|systemie AI wiki]] opisane są również inne podprojekty.
 +
 +Jestem jednym z członków założycieli ​
 +kierowanego przez [[http://​home.agh.edu.pl|Prof. Antoniego Ligęzę]]
 +[[http://​geist.agh.edu.pl|zespołu GEIST]].
 +
 +Od 2009 jestem prezesem [[http://​www.pssi.agh.edu.pl/​|Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI)]] (ang. [[http://​www.pssi.agh.edu.pl/​|Polish Artificial Intelligence Society]]) założonego w 2009 w celu wspierania i promowania Sztucznej Inteligencji w Polsce.
 +
 +====== Praca zawodowa ======
 +
 +[[en:​cv|Moje CV znajduje się tutaj]] ENVER.
 +Obecnie pracuję w
 +[[http://​www.agh.edu.pl|AGH]] w Krakowie.
 +
 +Jestem też zaangażowany w tworzenie kierunku //​[[http://​www.kognitywistyka.uj.edu.pl/​|kognitywistyka]]//​ na [[http://​www.uj.edu.pl/​index.en.html|Uniwersytecie Jagiellońskim]].
 +
 +Uzyskałem stopnie [[:​en:​ske|Doktora habilitowanego]] i Doktora Inżyniera w dziedzinie Informatyka,​ specjalność Sztuczna Inteligencja na [[http://​www.agh.edu.pl/​en|AGH]] w Krakowie w odpowiednio 2012 i 2004 roku.
 +
 +Jestem też magistrem filozofii, pracę magisterską dotyczącą eksternalizmu semantycznego obroniłem na  [[http://​www.uj.edu.pl|Uniwersytecie Jagiellońskim]].
 +
 +Należę do [[http://​linkedin.com|LinkedIn]]
 +patrz również [[http://​www.linkedin.com/​in/​gjnalepa|mój profil]].
 +
 +====== Varia ======
 +
 +W roku 2009 współorganizowałem na AGH [[http://​www.gew.agh.edu.pl|Warsztaty przedsiębiorczości]] w ramach [[http://​www.unleashingideas.org|Global Entrepreneurship Week]] ([[http://​www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl|Tygodnia przedsiębiorczości]]).
 +
 +Używam, wspieram, tworzę i popularyzuję
 +[[http://​www.gnu.org/​philosophy/​free-sw.html|Wolne Oprogramowanie]]
 +zdefiniowane przez [[http://​stallman.org/​|RMS]].
 +
 +Od roku  1985 [[http://​www.fsf.org/​|Free Software Foundation]]
 +walczyła o zapewnienie
 +[[http://​www.gnu.org/​philosophy/​free-sw.html|podstawowych praw]]
 +użytkowników komputerów.
 +[[http://​www.gnu.org|Projekt GNU]]
 +pracował nad stworzeniem w pełni wolnego systemu operacyjnego.
 +Najważniejsze z części tego systemu są od lat używane w połączeniu z jądrem Linux, tworząc system GNU/Linux używany przez miliony użytkowników (ja używam go od 1995. roku).
 +
 +Dla zainteresowanych:​ {{:​gjn-itgiants2009.pdf|moja prezentacja na temat wolnego oprogramowania}} na konferencji [[http://​itgiants.org|IT Giants 2009]] organizowanej przez [[http://​amcham.pl|American Chamber of Commerce w Krakowie]] i [[http://​www.agh.edu.pl|AGH]],​ 14. stycznia 2009 (rozpowszechniana na zasadach [[http://​creativecommons.org/​licenses/​by-nd/​3.0/​|{{:​cc-by-nd_small.png|Creative Commons Attribution-No Derivative Works 3.0}}]]) oraz {{:​gjn-tuo2009-freesoft.pdf|wykład wygłoszony}} na [[http://​www.tuo.agh.edu.pl/​|TUO]] będący rozwinięciem w.w.
 +
 +====== Technikalia ======
 +
 +System jest oparty o
 +[[http://​wiki.splitbrain.org/​wiki:​dokuwiki|DokuWiki]],​
 +używającego
 +[[http://​www.tu-harburg.de/​~psvkv/​dokucms|szablonu DokuCMS]],
 +ze
 +//​{{:​olives-1.1.tar.gz|stylem Olives}}//
 +mojego autorstwa.
 +Menu są stworzone przy pomocy pluginów [[http://​wiki.splitbrain.org/​plugin:​boxes|Boxes]] i  [[http://​wiki.splitbrain.org/​plugin:​include|Include]].
 +Przekierowanie logowania przez SSL na podstawie [[http://​forum.dokuwiki.org/​thread/​2781|tego artykułu.]]
 +
 + --- //​[[gjn@agh.edu.pl|Grzegorz J. Nalepa]] 2009/02/01 12:09//
 +
 +
 +
 +====== Wybrane odnośniki ======
 +
 +{{page>​footerlinks&​nofooter}}
 +