Category: Dydaktyka

The Elegant Universe


The Elegant Universe to trój-odcinkowy program popularnonaukowy prowadzony przez amerykańskiego fizyka Brian’a Greene (osobiście zwolennik teorii strun i autor książki pt. „The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory”). W serii metodycznie i przejrzyście dokonano szerokie przeglądu już poznanych podstawowych praw fizyki i przedstawiono nowe, wielokrotnie fascynujące implikacje i teorie. W trakcie całego programu wypowiadają się i komentują najwybitniejsi naukowcy obecnych czasów.

Od dobrych kilkudziesięciu lat fizycy kontynuują ostatnie i niedokończone dzieło Alberta Einsteina poszukując Świętego Graala nauki, teorii ostatecznie unifikującej wszystkie znane prawa natury i opisującej cały Wszechświat jednym koherentnym, logicznym i prostym zbiorem równań. W przeszłości droga ku temu celowi wiodła przez szczególną i ogólną teorię względności, przez mechanikę kwantową i zunifikowaną teorię pola, a nawet do twierdzeń związanych z jedenastoma wymiarami, supersymetrią oraz supergrawitacją. Obecnie naukowcy znajdują się na pierwszym z końcowych (tak im się przynajmniej wydaje) etapów. Przypuszczają, że intensywnie badana teoria superstrun stanowi podwaliny ostatecznego rozwiązania, które zostanie osiągnięte w niedalekiej przyszłości.

Odcinek I – Einsteins Universe

Odcinek II – Strings the Thing
Odcinek III – Welcome to the 11th dimension


The Feynman Series jest to krótka seria filmowa stworzona przez Reida Gower’a. Po doświadczeniach z innym cyklem popularnonaukowym – Sagan Series, postanowił stworzyć coś nowego przedstawiającego jaką siłę i piękno ma w sobie nauka. Wykorzystał w tym celu wypowiedzi amerykańskiego fizyka teoretyka Richarda Feynman’a (noblisty z 1965 roku).
Richard Feynman
Richard Feynman (1918-1988)

Beauty (pol. Piękno) – odcinek ma za zadanie uzmysłowić, że naukowcy są w stanie w pełni docenić piękno natury, a czasami wręcz dostrzegają więcej, niż „zwykły” człowiek. Feynman wyjaśnia, kim na prawdę jest naukowiec i jakimi wartościami się kieruje.

Honours (pol. Zaszczyty) – odcinek ukazuje, że tytuły i zaszczyty nie mają sensu i tylko niszczą jedność. Sam Feynman neguje siłę swojej nagrody Nobla. Wskazuje na prawdziwą zapłatę za swoją pracę.

Curiosity (pol. Ciekawość) – Feynman stara się ukazać, że nasza ciekawość i dążenie do prawdy giną w natłoku nieważnych informacji i poprzez głód do miałkiej sensacji. Dokonuje też filozoficznej analizy prostoty mechanizmów rządzących całym Wszechświatem.

The Key to Science (pol. Klucz do Nauki) – odcinek, w którym dodatkowo wypowiada się młodsza siostra noblisty – Joan Feynman. Jest to zachwyt i manifest nad pięknem oraz potęgą Wszechświata.