Monthly Archives: Wrzesień 2013

The Elegant Universe


The Elegant Universe to trój-odcinkowy program popularnonaukowy prowadzony przez amerykańskiego fizyka Brian’a Greene (osobiście zwolennik teorii strun i autor książki pt. „The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory”). W serii metodycznie i przejrzyście dokonano szerokie przeglądu już poznanych podstawowych praw fizyki i przedstawiono nowe, wielokrotnie fascynujące implikacje i teorie. W trakcie całego programu wypowiadają się i komentują najwybitniejsi naukowcy obecnych czasów.

Od dobrych kilkudziesięciu lat fizycy kontynuują ostatnie i niedokończone dzieło Alberta Einsteina poszukując Świętego Graala nauki, teorii ostatecznie unifikującej wszystkie znane prawa natury i opisującej cały Wszechświat jednym koherentnym, logicznym i prostym zbiorem równań. W przeszłości droga ku temu celowi wiodła przez szczególną i ogólną teorię względności, przez mechanikę kwantową i zunifikowaną teorię pola, a nawet do twierdzeń związanych z jedenastoma wymiarami, supersymetrią oraz supergrawitacją. Obecnie naukowcy znajdują się na pierwszym z końcowych (tak im się przynajmniej wydaje) etapów. Przypuszczają, że intensywnie badana teoria superstrun stanowi podwaliny ostatecznego rozwiązania, które zostanie osiągnięte w niedalekiej przyszłości.

Odcinek I – Einsteins Universe

Odcinek II – Strings the Thing
Odcinek III – Welcome to the 11th dimension