Monthly Archives: Sierpień 2014

Zwykły człowiek w służbie nauce

Nauka w swych początkach była ignorowana lub jeżeli ludzie ją już wykorzystywali, to niczym praktyka magiczna uprawiana była przez wąską grupę wybrańców. Informacje zdobyte, były używane do obłaskawiania i utrzymywania w ryzach nieświadomego społeczeństwa. Następnie przeszła ewolucję i odkryte lub wynalezione dobra przez ludzi zaczęły służyć ogółowi. Obecnie najczęstszym modelem prowadzenia badań jest wykorzystywanie zespołu lub grupy zespołów odpowiednio wykształconych ludzi, którzy dzięki doświadczeniu, intuicji, wiedzy i nade wszystko odpowiedniej aparatury badawczej wykonują zaplanowane eksperymenty. Jednakże, w dobie tak szybko rozwijającej się komunikacji – która i tak złamała niemalże wszystkie bariery odległości – zasadnym wydało się pytanie, czy można „zagospodarować” umiejętności poszczególnych grup społecznych, które na co dzień nie zajmują się nauką i dziedzinami pokrewnymi. Ba, czasami mogą nawet być bardzo jej nieprzychylni. Trudno sobie jest wyobrazić jak wielki potencjał drzemie w całej ludzkości, gdyby udało się ją zjednoczyć w jednym, konkretnym celu np. rozwiązaniu problemu matematycznego. Crowdsourcing (ang. crowd – tłum, sourcing – czerpanie źródeł) – bo o nim mowa – ma głębokie korzenie, nawet w czasach przed wynalezieniem Internetu, ale tak naprawdę to rozwój rozpoczął się dopiero w dobie cyfryzacji społeczeństwa. Za polską Wikipedią można podać definicję, że crowdsourcing to proces, w ramach którego organizacja wydziela zadanie lub grupę zadań wykonywanych tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi. Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom Internetu partycypację w zadaniach, które wcześniej były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów [1, 2].

Oczywiście sam crowdsourcing jest zagadnieniem bardzo ogólnym i nie odnosi się tylko do nauki. Zdobywa, co raz to większą popularność w dziedzinach w ogóle niewiązanych nigdy z brakiem specjalistów. Mimo wszystko skupię się tylko na sprawach związanych z jego wykorzystaniem dla dobra nauki, w procesach zwanych w literaturze jako nauka obywatelska (ang. citizen science) [3], inteligencja zbiorowa (ang. collective intelligence) [4] oraz myślenie rozproszone (ang. distributed thinking) [5].

Posłużę się tutaj dość wyrazistymi przykładami, pionierami wykorzystania crowdsourcingu w służbie nauce, a mianowicie serwisami eteRNA i FoldIt [6, 7].

Pierwszym z nich był program FoldIt, który wykrystalizował z projektu Rosetta@home [8] – przykładu obliczenia rozproszonego. Zadaniem Rosetta@home jest przewidywanie struktury białek. FoldIt stał się graficznym odpowiednikiem tego projektu, powstałym na University of Washington. Celem gry jest zwinięcie struktury wybranych białek, osiągnięcia najlepszego efektu za pomocą różnych narzędzi umieszczonych w grze. Nie istnieją żadne obostrzenia, co do rejestracji graczy, czym samym każdy ma szansę na rozwinięcie nauki. Dodatkowo punktowane są rozwiązania przeanalizowane przez badaczy, którzy dokonują oceny, czy daną konfigurację można zastosować w rzeczywistości. Naukowcy mogą użyć tych rozwiązań, aby rozwiązać problemy w prawdziwym świecie, takie jak zwalczanie chorób lub tworzenie innowacji biologicznych [9].

Z drugiej strony, EteRNA [10] to gra przeglądarkowa wykonana przez naukowców z Carnegie Mellon University i Uniwersytetu Stanforda. Polega na rozwiązywaniu łamigłówek na składaniu molekuł RNA, celem uzyskania jak najbardziej stabilnego kwasu rybonukleinowego. Dokonuje się tego poprzez wstawianie w odpowiednie miejsce adeniny, guanozyny, uracylu i cytozyny. Tak samo jak w przypadku wyżej opisanego projektu, część rozwiązań miała szansę na laboratoryjną syntezę.

 

Gorąco zachęcam do poszukiwania innych ciekawych przykładów z owej gałęzi.

 

Bibliografia:

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

[2] J. Howe, The Rise of Crowdsourcing, 2006, http://archive.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html

[3] http://www.scientificamerican.com/citizen-science/

[4] http://www.thecollectiveint.com/

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Distributed_thinking

[6] http://eterna.cmu.edu/web/

[7] http://fold.it/portal/

[8] http://boinc.bakerlab.org/

[9] https://pl.wikipedia.org/wiki/Foldit

[10] http://eternagame.org/web/